събота, 31 май 2014 г.

В Областна администрация –Силистра 14 фирми, кооперации и производители дариха 39 деца от областта

     


В залата на Областна администрация – Силистра за трети път се проведе „Инициатива за подпомагане на даровити деца в затруднено материално положение“ под патронажа на областния управител на Силистра. В ритуала, проведен по покана на областния управител Насуф Насуф 14 дарители – земеделски производители, кооперации, асоциации и бизнесмени, дариха 39 деца от различни възрасти и от всички общини, избрани от самите тях от списъци, предоставени от РИО на МОН. Общата сума на даренията е над 6 000 лева. Г-н Насуф тази година стана пръв дарител по адрес на две деца и на една абитуриентка. При Николай Димов като областен управител започна инициативата за подпомагане на даровити деца в затруднено материално положение. И тази година той също е сред дарителите.
       Другите спомоществователи, някои от които вече традиционни участници в инициативата, са Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите, Георги Катев („Зърно“ ЕООД –  Кайнарджа),  Никола Георгиев („Н. Слатински“ ЕООД – с. Ситово), Велика Славова (ЗК „Нива 93“ – с. Проф. Иширково), Кирил Нейков (ЗК „Плодородие“ – с. Проф. Иширково), Иван Динков (ЗК “Златно зърно“ - Калипетрово), Самир Хюсеин („Саминвест“ ЕООД – град Дулово), Анчо Ангелов (ЗК „Дунав 93“ – с. Малък Преславец), ЗП „Юлия Узунска" – град Алфатар, „Агра“ ООД, „Уют 64“ ООД, Джихангир Ибрям – град Дулово.
        Инициативата, провеждана и в предишните две години, вече е на път да се превърне в традиция и в символ на приемствеността. Чрез нея се подпомагат талантливи деца на област Силистра, за да продължат своето образование. Индивидуалната подкрепа се определя от волята на всеки дарител, който решава на кого какво да дари – във вид на парично изражение или на материален подарък.
        По покана на областния управител се провежда ритуалът за отчитане на резултатите в присъствието на дарители, журналисти, децата адресати, техните родители, учители и директори. През 2012 г. даренията са достигнали до 38 ученици, а година по-късно списъкът бе от 46 ученици. В рамките на тържеството тази година своя поздрав към всички участници в него поднесоха ученици от ОУ "Христо Ботев" - град Алфатар, откъдето също имаше деца, получили дарения. Празничният коктейл бе организиран от Областна администрация с участието на ученици от специализираната паралелка от ПГСУА "Атанас Буров", традиционен партньор на областта при подобни мероприятия. Областният управител раздаде на всички дарители специални поздравителни адреси, за да реализира своята благодарност за проявеното от тях благородство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар