четвъртък, 3 октомври 2013 г.

Назаем от silistra.government.bg:Общественият консултативен съвет при областния управител ще обсъжда хоризонтите за развитие на областта на база на оперативните програми


              На 7 октомври от 11 часа в заседателната зала в сградата на областната администрация в Силистра е поредното заседаниe на Обществения консултативен съвет към областния управител на Силистра. Членовете на съвета са уведомени за темата на заседанието „Област Силистра – територия и хоризонти за развитие на база на усвояването на средства по оперативните програми на ЕС“. Темата, както и дневния ред на заседанието са обсъдени от ръководството на Съвета, чийто председател е областният управител Насуф Насуф, негови заместници са инж. Цанка Атанасова, областен председател на КСБ, и Радко Раданов, зам.-председател на БАСТО. Секретар на Съвета е Светлана Великова, главен секретар на областна администрация.
         В рамките на заседанието ще бъде предоставена и обсъдена информация от Областния информационен център относно реализираните проекти по оперативните програми в област Силистра, както и за възможностите за финансиране от еврофондовете през новия програмен период (2014-2020). В отделно експозе заместник областният управител Вяра Емилова ще информира участниците във форума за темите, разисквани наскоро по време на поредната Работна среща на съвместната работна група за румънско-българско сътрудничество за подготовка на следващия програмен период. Ще бъде подадена информация и за депозирани проекти за финансиране по оперативни и други донорски програми в общините в област Силистра.
         В заседанието на Обществения консултативен съвет свой доклад по темата за проблемите и възможностите за финансиране на саниране на жилищни сгради в Силистра ще представи инж. Валери Георгиев от общинската администрация на Силистра. Съставяйки Обществен консултативен съвет, областният управител на Силистра Насуф Насуф е сред  първите в страната, осъществил на дело идеята да намери форма за общуване с обществото по важни за общността проблеми. Учредителното му събрание бе проведено в първите дни на м. септември.  Целта на Съвета е да се създадат условия за активен диалог по обществено значими за областта теми, проблеми и възможности за развитието на региона. Учредителите са 28 представители от браншови и неправителствени организации, културни и образователни институции, както и граждани, пожелали да станат част от форума.

 На снимката: Момент от заседанието на ръководството на Обществения консултативен съвет: отляво надясно са Радко Раданов (БАСТО)– зам.-председател,  Жулиан Раданов – ст. специалист „Регионално развитие“ в областна администрация, Вяра Емилова –  заместник областен управител на област Силистра, инж. Цанка Атанасова (КСБ)– зам.-председател
        

Няма коментари:

Публикуване на коментар