четвъртък, 17 октомври 2013 г.

Кметът на Ситово предложи улеснения за достъпа до документи и услуги по Закона за управление на отпадъците

Днес на работна среща между кметовете на общини, кметове на кметства, кметски наместници, главни архитекти, еколози  и експерти от Регионална инспекция по околно среда и води - Русе бяха представени и обсъдени някои от измененията и допълненията по Закона за устройство на територията, Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване  на околната среда, съобщиха в прессъобщение от кметската администрация на Силистра На срещата стана ясно, че нормативната уредба е  променяща се материя. 

Срещата  е инициирана от инспекцията в Русе. Участваха експертите Анелия Николова, директор на дирекция „Превантивна дейност“; инж. Любомир Атанасов,началник отдел „Контрол на факторите на околна среда"; инж. Снежана Георгиева, директор на дирекция “Контрол на околната среда“. Заедно с Дауд Ибрям, директор на РИОСВ-Русе, те разясниха с мултимедийно представяне всички промени по съответните закони, отнасящи се до работата на кметските администрации и  проблемите на  хората в сферата  на строителството, битовите отпадъци и др. 
Процесът на взаимодействие между държавната институция и местните органи е предизвикал технически неясноти и пропуски, за които говори кметът на община Ситово инж. Николай Неделчев, който направи конкретни технологични предложения, за да се улесни достъпът на хората до документи и услуги, както и да се чуе мнението на кметовете по Закона за управление на отпадъците и в частност такса битови отпадъци.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар