вторник, 29 октомври 2013 г.

Серия прояви на община Силистра за Деня на народните будители и през м. ноември

                               ОБЩИНА СИЛИСТРА
                 ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

ПРАЗНИЦИ НА  БЪЛГАРСКАТА                   
   ДУХОВНОСТ И ТРАДИЦИИ
               В СИЛИСТРА ПРОЯВИ, ПОСВЕТЕНИ НА 1 НОЕМВРИ –      
     ДЕН НА  НАРОДНИТЕ  БУДИТЕЛИ


30.10 – 01.11. 2013 г.               Училищни прояви, посветени на 1 ноември - Ден на  народните будители

30.10., 18.00 ч.                      ► Спектакъл „Характери” от Театрално студио
ДТ „С. Доброплодни”          „Питър Пан” – ПГСУА „Атанас Бурав”, гр. Силистра

                                              
31.10., 14.00 ч.                          Духът на българина” – Силистра 2013
 РБ „П. Павлович”                         Церемония по награждаване на отличилите се
 Зала „Диоген Вичев”                   участници в Областния ученически                                                                                    литературен конкурс

01.11. 2013 г.                            ►Ден на отворените врати
РБ „П. Павлович”

01.11.- 02.11. 2013 г.               ►Участие на учители по история в Седемнадесетия                                                           семинарен поход „По пътя на Бедреддин“–гр.София,                                         СУ “Св.Климент Охридски”

01.11., 09.30 ч.                       ►Пресконференция- представяне на проект „Стара РБ „П. Павлович”                     "Силистра е-достъпна”
Зала „Диоген Вичев”

01.11., 16.00 ч.                        ►Среща на кмета на Община Силистра- д-р 
Художествена галерия               Найденов с интелектуалци
Зала 13
01.11., 16.00 ч.                        ► 1-ви ноември -Празник  на  с. Проф. Иширково –    
с.Проф. Иширково                      тържествено освещаване на възстановения паметник на загиналите герои от селото и тържествен концерт с  участието на Стоян Дечев и приятели

01.11., 17.30 ч.                        ► Поетична вечер 
салона на кметство с. Айдемир                          
                                                      Успението на св. Софроний- епископ  Врачански
                 
                                
01.11., 17.30 ч.                        ► Празничен концерт на формациите на НЧ  
Младежки дом                            „Доростол -1870” –Смесен хор „Седянка”, 
Зрителна зала                              Детска вокална студия, Балет „Лиденс”, Групите за стари  градски песни    „Ретро”, „Ехо” и Златна есен”, и  фолклорните групи „Добруджа”, „Добруджански славеи” и „Златен клас”,  посветен  на Деня   на   
народните будители

02.11., 10.30 ч.                        ►Детско утро, посветено на Деня   на народните  
 Читалището                               будители
с. Бабук

13.11., 17. 00 ч.                       ► "Въведение"- изложба -живопис  на млади          
силистренски творци
Художествена галерия   

  06.11. , 17.00 ч.                       ►„Славеи на  Добруджа”- Регионален преглед на           
  Залата на                                       изявени изпълнители на добруджански фолклор
 Община Силистра                          

06.11. , 14.00 ч.                         "По стъпките на възрожденеца Рашко Блъсков" -                     
Духовен център                              среща  между учителите от ОУ “Св.св.Кирил и                                                                                                   
 с. Калипетрово                               Методий”, с. Калипетрово и настоятели от читалище  "Напредък"  гр.Шумен 

09.11.,10.30 ч.                         ► Кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа”       
Читалището                                 
с. Сребърна

  10.11.,10.30 ч.                          ►Концерт, посветен на патронния празник на Читалище „Й. Йовков” с. Казимир
 с. Казимир
    
15.11.,17.30 ч.                           ►Представяне на стихосбирката „Светлосенки” от  Художествена галерия                                                       Любен Дашев
                                           


20.11.,17.00 ч.                           ►Фотоизложба на ученици от ПМГ „Св. Климент 
Художествена галерия                Охридски” от екскурзия в Родопите през лятото на 2013-та година

23.11.,11.00 ч.                        ►Матине, посветено на християнското семейство
кафе -бар
в МОЛ Сентър парк


25.11.,11.00 ч.                     ►Патронен празник на ПМГ “Св. Климент Охридски”
Драматичен театър


30.11.,10.00 ч.                        ►Първи обучителен етап на Литературната
СОУ „Н. Й. Вапцаров”                   конференция  за ученици на тема „Образите на смелостта и страха в българската литература и култура

Няма коментари:

Публикуване на коментар