сряда, 16 октомври 2013 г.

Екипът на областния управител на Силистра обмени полезни практики с гости на ПГСУАУ „Атанас Буров“ от пет европейски страни

 

Представители на образователната сфера от пет европейски страни – Франция, Германия, Италия, Испания и Португалия, гости на ПГСУАУ „Атанас Буров“, участваха в среща за обмяна на полезни практики в сферата на професионалното образование с екипа на областния управител на Силистра в лицето на заместник областните управители Вяра Емилова и Джанан Халил. „В групата от 8 души са директори на училища и представители на образованието на различни нива, които са наши гости по европейски проект“, обясни директорът на гимназията Дочка Милушева. Преди посещението си в областната управа гостите от Западна Европа са участвали в подобни форуми в РИО на МОН, в международния колеж в Добрич, както и във Варна.
   Вяра Емилова представи възможността чрез политиката на правителството българското професионално образование да се сближи отново с бизнеса за задържане на повече млади хора в родния край. Споменато бе, че при гостуването си наскоро заместник министърът на образованието Мукаддес Налбант обяви обучението в предучилищна възраст и в професионалните училища за приоритети в държавната политика. Впечатленията на гостите за учениците от ПГСУАУ са, че работят в добра материалната база и в оборудвани кабинети, където успяват да боравят успешно с техническите възможности за онагледяване на уроците. 
        Наскоро ученици от 12 в клас на ПГСУА „Атанас Буров“ проведоха практика в областната администрация по покана на областния управител г-н Насуф Насуф, демонстрирайки наученото в специалността "Организация на туризма и на свободното време" пред гости от пет области на Северен централен район. Предстои четирима ученици на гимназията да стажуват в различните отдели на администрацията на областния управител. „На предстоящите срещи на областния управител с представители на браншовите организации  и на бизнеса ще бъдат обсъдени перспективите за приближаването му към професионалните училища“, каза Вяра Емилова.
          Споделени бяха практики в страни като Франция и Испания, където учениците и студентите могат да учат и да работят, като някъде получават и стипендии, вкл. и по европейски проекти. Различна е картината на състоянието на учителството, тъй като в Португалия има безработица сред преподавателите, а във Франция, където директорите на училища и учителите са държавни служители, се наблюдава проблем с квалификацията на кадрите.  В Белгия имат притеснения, че недостигат учители по т.нар. научни дисциплини.

Няма коментари:

Публикуване на коментар