сряда, 16 октомври 2013 г.

Програма „Глоб@лни библиотеки“ приключва, догодина продължава под егидата на едноименна фондация


      В зала „Диоген Вичев“ на Регионална библиотека „Партений Павлович“ се проведе заключителна среща на участниците в дейностите на „Програма „Глоб@лни библиотеки-България“, провеждана през последните 5 години като съвместна инициатива на министерствата на културата и на транспорта, информационните технологии и съобщенията; на ПРООН, на Национално сдружение на общините в Република България и на Българска библиотечно-информационна асоциация. В срещата участваха над 50 души, сред които представители на 35 библиотеки от област Силистра – от РБ „П. Павлович“ и от читалища в 34 населени места. Тема на срещата: „Интегриране на електронните услуги в модерната обществена библиотека", с подтеми: „Модерната библиотека – място за достъп до е-услуги“, „Е-услуги в помощ на земеделските производители“, „Е-услуги за здравословен начин на живот“, „Библиотечните е-услуги за опазване на културно-историческото местно наследство“, представени от библиотекари от Нова Черна, Чернолик, Цар Самуил и Проф. Иширково. Предвиден бе и тренинг на тема „електронно банкиране“. Интерактивното занимание е по проблемите на „Иновативните е-услуги за образование, култура и бизнес“.       
    В специално поздравление до участниците в програмата областният управител г-н Насуф Насуф заяви: „С работата си по въвеждането на е-услуги чрез дейностите на програмата „Глоб@лни библиотеки-България“ през последните две години Вие доказахте, че можете да приближите света до своите потребители. Пожелавам Ви да успеете в следващия период да приложите опита си и в останалите работещи библиотеки в област Силистра, за да добие процесът завършен вид.“  
       В работата на форума участва заместник областният управител Вяра Емилова, на който тя каза: „Интернет услугите са част от битието и в предоставянето им библиотеките, в частност и читалищата, все повече намират своето място в този процес“.  Представителите на програмата в областта отчитат добро разбирателство с институцията „областен управител“, до която в сгъстен вид са свеждани своевременно информация за всички дейности, предвидени в нея на територията на областта. „От областна администрация към нас не е проявено недоверие през тези пет години, през които са проведени 52 обучения на библиотечни и читалищни служители от седемте общини, за да защитят по 7 сертификата, вкл. в т.нар. надграждащо обучение“, отбеляза Лидия Димитрова, регионален координатор на „Програма „Глоб@лни библиотеки-България“.
     В този формат програмата приключва, но от догодина продължава под егидата на новосъздадена едноименна фондация с председател Гинка Чавдарова от Националното сдружение на общините в Република България.  Близо 200 са компютърните конфигурации, предоставени на 35 библиотеки в областта по линия на програмата „Глоб@лни библиотеки-България“. Отделно – 34 мултимедийни устройства, разпределителни работни станции, лаптопи за библиотеките в Силистра, Тутракан и Дулово. В 28 библиотеки през тези години е имало открити цели или половини щатни бройки, за да обслужват дейностите на програмата в полза на своите общности. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар