понеделник, 14 октомври 2013 г.

Пламен Орешарски: България със 100 млн. евро от европейските структурни фондове за насърчаване на младежката заетост, каза министър-председателят по време на дискусията за професионалното образование, която се проведе по негова инициатива


"Амбицирани сме да продължим реформите, стартирани в по- предишния мандат и които бяха практически замразени в последните четири години. Наред с това са необходими мерки за по- активна политика за професионална преквалификация на вече излезлите от образователната система, за да изградим образование, което отговаря по- адекватно на потребностите на трудовия пазар", това заяви министър-председателят Пламен Орешарски при откриването на форума „Професионалното образование и обучение – приоритет за България“. В рамките на дискусията, която се организира по негова инициатива, премиерът обяви, че образованието ще бъде един от приоритетите както в бюджета 2014г., така и за следващите бюджетни периоди.
Премиерът Орешарски напомни, че разговори за това как да се реформира образователната ни система се водят вече повече от 20 години. „Тази дискусия протича фрагментарно и без необходимата последователност и приемственост в отделните периоди. Най- често постиганият ефект беше появата на нови учебници и учебни помагала със спорни сравнителни преимущества спрямо старите. Обществото ни разбираше за подобни дискусии по появяващите се на първите страници на всекидневниците сензационни новини как Славейков сменя Вазов или Яворов отстъпва на Ботев“, отбеляза министър-председателят.
Според премиера днес образованието ни е все по- далеч от модерните форми на преподаване и е все по- дистанцирано от потребностите на практиката. „Нашите студенти и ученици знаят добре античната история и устройството на вселената, но се затрудняват да анализират съвременните процеси и изпитват страх пред новите технологии. Те добре рецитират, но трудно решават практически казуси“, каза г-н Орешарски. Според него в последните години основната слабост на обучението е неговата практическа насоченост. „Съществувалите някога техникуми отдавна са закрити заедно с наблизо разположените предприятия от прединдустриалния и индустриалния стадий на развитие на икономиката ни“, напомни министър-председателят. Той изтъкна, че опитът на другите, по- напреднали икономики подсказва възможни решения на проблемите, като между най- успешните е германският модел на дуалната система.
Премиерът Орешарски изтъкна, че България ще разполага със 100 млн. евро от европейските структурни фондове за насърчаване на младежката заетост през следващите 2 – 3 години. По т.нар. младежка гаранция държавата ще може да създава възможности, с които да стимулира работодателите да осигуряват работа, обучение или преквалификация на младежите до 4 месеца от завършването им или оставането им без работа. „Тази политики вече дава добри резултати в държави с повече опит от нас в справянето с проблемите на професионалното образование и младежката безработица“, отбеляза премиерът.
„Науката е главен двигател и фактор за развитието на обществото“. Това заяви заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова по време на честването на 114-та годишнина от основаването на Българската академия на науките. Вицепремиерът благодари на българските учени, които работят заедно с правителството за реализирането на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ през следващия програмен период 2014-2020 г.
„В следващите седем години развитието на науката и иновациите са застъпени в две оперативни програми, финансирани от Европейската комисия – 200 млн. евро са предвидени по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ и 508 млн. евро в новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, заяви още Златанова. Тя посочи, че това са само индикативни стойности по оперативните програми, а не по отделните мерки. „Разпределението по мерките е ангажимент и се извършва по преценка на отделните министерства. След като приключат преговорите с Европейската комисия по Споразумението за партньорство, вече ще се знаят и конкретните стойности“, допълни вицепремиерът.
Няма коментари:

Публикуване на коментар