вторник, 8 октомври 2013 г.

Общественият консултативен съвет в Силистра обсъди реализираните проекти в областта, перспективите от ТГС и проблемите по санирането на сградите в Силистра


7/10/2013

 

  

       Областният управител Насуф Насуф свика на първо работно  заседание председателствания от него Обществен консултативен съвет (ОКС). В рамките на заседанието бе предоставена и обсъдена информация от Областния информационен център относно реализираните проекти по оперативните програми в област Силистра, както и за възможностите за финансиране от еврофондовете през новия програмен период (2014-2020). Заместник областният управител Вяра Емилова сподели информация от участието си в работна група за румънско-българско сътрудничество за подготовка на следващия програмен период, организирана от Техническия секретариат в Кълъраш. Темата за проблемите и възможностите за финансиране на саниране на жилищни сгради в Силистра разгледа инж. Валери Георгиев, представител на общинската администрация на Силистра.

        Сключените 105 договора в област Силистра в приключващия програмен период (2007-2013)са за 161 млн. евро, показва статистиката на ОИЦ.  Най-голям – 48, е броят на договорите, отнасящи се до човешки ресурси; 21 са за регионално развитие; 17 са в общините и т.н. Най-голямата сума е за договори в сферата „околна среда“ – 125 млн. евро, отнасящи се до обекти в Силистра, Тутракан, Дулово и Главиница. За „регионална развитие“ (образование, здравеопазване, туризъм и пр.)са договори за 27,5 млн. евро. За частта „развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ са проекти за 3,8 млн. евро. Това стана ясно от презентацията на Елена Стоянова, експерт в Областния информационен център в Силистра. За съществуването си от 3 ноември 2011 г. насам ОИЦ е посрещнал 632 посетители и е дал отговори на близо 700 въпроса. Работата му е отразена в десетки публикации в медиите. По данни на ОИЦ, за 33 млн. лева са договорите на 15 проекта в област Силистра към Програмата за развитие на селските райони.  В следващия бюджет на програмите на ЕС се предвижда 1/3 от него да е за т.нар. сближаване. Над 6 млрда евро са възможностите на България да поиска за проекти според Националната програма за развитие „2020“, по която предстои подписване на споразумение. Сред приоритетите са животновъдството, производството на плодове и зеленчуци, както и работата на млади фермери, за да се скъси пътят на продукцията до пазара.
          По темата за настоящия и бъдещия програмни периоди пред членовете на Обществения консултативен съвет областният управител Насуф Насуф заяви: „България навлиза в третото „програмно време“ от предприсъединителните фондове (2001-2007)насам. Имаме опит и знаем своите недостатъци, които трябва да изключим в новия програмен период. Сред тях бе хаотичното „движение“ при отварянето на програмите спрямо нуждите на общините, поради което нямаше пряк отговор за проблемите в различните сфери – от социалната до инфраструктурните. Трябва да се даде превес на интегралните проекти, така ще избягаме от двойни и тройни разходи.  Най-важна е информацията, за да се подготвим за отварянето на различните мерки.“
          В рамките на дискусията инж. Цанка Атанасова, заместник-председател на ОКС, предложи да се видят изпълнителите на проекти в настоящия програмен период, за да се обобщят проблемите, които те са срещнали в процеса на работа.  Както и да се има предвид, че предлаганите условия за обществени поръчки да не изключват участие в тях на фирми от Силистра и областта. Тя даде за пример сферата на строителството, тъй като в Силистренска област има 50 фирми, намерили място в специалния регистър, от които 10 са с възможности от категориите от първа до четвърта, но въпреки това при поръчките по ЗОП нямат възможност да се включат в тях. За конкретика и за генериране на идеи призова членът на ОКС адвокат Момчо Момчев. Инж. Валери Георгиев се застъпи за електронно подаване на документи при кандидатстване, за да се пести време, енергия и труд. Инж. Веселин Андреев от АИРИ конкретизира предложение за отпускане на безлихвени кредити при проекти с важно инфраструктурно съдържание. Инж. Георги Колев поиска да се инициира либерализация на Закона за устройство на територията, за да се реши проблемът: от половин до една година минава, докато се получи строително разрешение при законен срок от максимум 14 дни.
         „В проведената наскоро среща на работната група на Техническия секретариат в Кълъраш за ТГС България – Румъния бяха обсъдени параметрите на новия програмен период, за участие в който се предвижда нов опростен формуляр, който ще улесни процедурите за кандидатстване“, каза заместник областният управител Вяра Емилова като участник във форума, който е четвърти по рода си. От нейното изказване стана ясно, че и за напред в Кълъраш ще е седалището на Секретариата, в който работят десетки специалисти и експерти, включително от Силистра. Членовете на ОКС настояха за непосредствена връзка с нашите представители, както и за създаване в Силистра на постоянна информационна точка. В момента по поречието на река Дунав от българска страна подобна структура има единствено в Плевен, докато в Румъния има информационни точки във всички административни области. Добрата новина е, че в Русе ще се създаде филиал на Секретариата. С негови представители се уговаря среща в Силистра. За проекти по ТГС България-Румъния в новия програмен период ще се кандидатства след септември-октомври 2014 г.
          По темата за санирането на многофамилни жилища в Силистра по проекти пред членовете на ОКС говори инж. Валери Георгиев. Той сподели следното: „Участвал съм в 12 срещи за представяне на възможностите в това отношение. Замисълът е добър, но в нашия град има проблеми, които засега не позволяват създаването на нито един проект. В подходящите сгради, отговарящи на условията, има липса на живеещи собственици, което не позволява изискуемия 100% достъп до тях.  Грантът от 75% е добър при обявения дългосрочен и нисколихвен банков кредит, но на хората не им става ясно каква точно е инвестицията при 25% самоучастие, поради което се нуждаем от един реализиран проект, за да е пример за тях“, обяви г-н Георгиев. Заседанието на Обществения консултативен съвет при областния управител на Силистра завърши с няколко заявени намерения: да се създаде регистър на предложенията, обсъдени в Съвета; да се направи планиране във всички области за следващия програмен период, като за целта се проведат срещи с експертите от изнесените в Силистра звена на  министерствата, в които да се потърсят отговорите за полезността от проектите, финансирани от ЕС.

Няма коментари:

Публикуване на коментар