четвъртък, 3 октомври 2013 г.

В ОИЦ - Силистра междуинституционална работна среща на тема СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА


Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) и Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) организират междуинституционална работна среща на тема „Развитие на приемната грижа в област Силистра“. Събитието е част от инициативата на ОИЦ за проучване и споделяне на Добри практики от реализирани проекти по оперативните програми и се провежда в сътрудничество с проект „Подкрепа“, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“. Участие в срещата ще вземат представители на институции и организации, ангажирани с реализацията на приемната грижа и деинституционализацията на национално, регионално и областно ниво. Споделянето на опит и добри практики от социални проекти, както и възможностите на оперативните програми за развитието и въвеждането на иновативни модели в приемната грижа са важна част от срещата. Работните разговори ще спомогнат за синхронизиране на политиката на местно ниво в процеса на извеждане на децата от специализираните институции и осигуряването на подходяща грижа и среда за всяко дете в риск. Срещата ще се проведе на 04 октомври 2013 г. (петък), от 09:00 ч., в залата на ОИЦ - Силистра и е открита за медии.
 ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация: Областен информационен център - Силистра
Ул.„Симеон Велики“ 49 (вход към Кукления театър) Тел. 086 822 012
e-mail: oic_silistra@abv.bg, oic.silistra@eufunds.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар