четвъртък, 31 октомври 2013 г.

Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов участва във „ Вторият годишен форум на Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион“ и „Седмата европейска конференция на дунавските градове и региони“ Букурещ-2013


      Кметът на Силистра д-р Юлиян Найденов участва в двамеждународни форума  в периода 27 - 29 октомври.  Основна тема  в тях бе развитиета на дунавските градове и региони. В  тях  взеха участие политици, представители на Европейския парламент, министри, както и кметове и представители на местната власт по поречието на р. Дунав. Кметът сподели, че делегатите на  форума  са обменили опит и идеи за основните макро регионални инициативи, приоритет за следващия програмен период 2014-2020 г. в областите, обхванати от Дунавската стратегия. По този начин чрез съвместен диалог и интегриран подход за развитие на регионите ще бъдат постигнати по-добри резултати. Средствата, които ЕК предоставя за тези програми, са съобразени с броя на населението в граничните региони.

  На 7-ата Европейска конференция на дунавските градове и региони бе представена "Стратегията на ЕС за Дунавския регион, документ в който се акцентира на актуалното състояние на нейното изпълнение, както и на етапите на работа, до които са достигнали дунавските проекти. Проведоха се и редица дискусии по възможностите на Дунавската стратегия за стимулиране на растежа, създаването на работни места и грижата за опазването на  околната среда. Подробно бе  коментирано и финансирането на Дунавския регион.

Няма коментари:

Публикуване на коментар