понеделник, 28 октомври 2013 г.

Изп. директор на Морска администрация Георги Цветков откри Третия национален форум за развитие на пристанищата по Дунав

Изп. директор на Морска администрация Георги Цветков откри Третия национален форум за развитие на пристанищата по Дунав
akcent.bg | 24.10.2013 г.Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ к.д.п. Георги Цветков откри  Третия национален форум на заинтересованите страни по проект „Развитие на пристанищата по река Дунав” (DaHar). Проектът се изпълнява по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013” . Целта му е да се проучи потенциала на малките и средни дунавски пристанища (специализиране и строеж на контейнерни и ро-ро пристанищни терминали), да се изработи обща Стратегия за насърчаване на транспортната логистика в региона и да се подобрят икономическите показатели на населените места по река Дунав.
Ръководителят на проекта, от страна на Морска администрация, к.в.п. Тони Тодоров, директор на дирекцията на агенцията в Лом, представи постигнатите резултати от изпълнението на проекта до този момент. Демонстрирана бе и работата на Речната информационна система в Лом, която ще подпомогне целия БУЛРИС (информационната система за управление на корабния трафик в българския участък на реката). В рамките на презентациите бе представен и планът за развитие на пристанище Лом като интермодален хъб, а община Силистра отчете своя принос за цялостното изпълнение на проекта.         
В Третия националния форум участваха представители на изпълнителната власт, на професионални транспортни обединения и асоциации, на бизнеса и др. Разговорите и мненията се обединиха около темата, че основен приоритет трябва да бъде подобряване на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав, които да допринесат за осигуряване на 300 плавателни дни в годината. За тази цел трябва да има силно международно сътрудничество, защото решаването на проблема не е по силите само на една държава. Потвърдиха се и намеренията за продължаване на проекта в DaHar 2, който да довърши започнатото – да се приложат на практика направените анализи и препоръки за развитие на пристанищата, участващи в проекта.

Няма коментари:

Публикуване на коментар