четвъртък, 22 декември 2016 г.

Коледен концерт в Клуб АМАДЕУС Силистра

В навечерието на Коледа възпитаниците на Клуб "Амадеус" изнесоха своя празничен концерт в новата концертна зала на Художествена галерия Силистра. Малките музиканти зарадваха публиката със своите изпълнения на пиано и цигулка под ръководството на своята ръководителка Грета Дачева.

На 1 октомври т. г. отново в ХГ Силистра, но в зала 13 бе концертът, посветен на клавирното изкуство с участието на Клуба, превърната в познавателна и емоционална проява. Какво научихме тогава от него?

Какво научихме в рамките на концерта?

Бароковата музика от времето на богато украсения с орнаменти архитектурен стил обхваща целия 17 и част от 18 в., когато стават факт и големи научни открития, защото тогава са били живи Галилей, Коперник, Нютон и др.

През тези десетилетия настъпва изключителен разцвет на вокалното и на инструменталното изкуства. Музикалните творби се отличават с по-сложна хармония и добиват дълбочина в звученето. Настъпва време за придворните кралски оркестри и музиканти.

Голяма част от музиката тогава е създаване по поръчка на крале, принцове, херцози при това за точно определен повод. От творци като Телеман, Корели, Скарлати, Люли, Купрен, но безсмъртни представители на барока са Вивалди, Бах (оставя богато наследство най-вече рв клавирната и органна музика; има 20 деца, от които 4 стават композитори; произведения от неговия репертоар са подходящи за начинаещи изпълнителии Хендел.

Техният талант прокарва пътя на следващото музикално направление – класицизма, т.е. всяка творба, която не е популярна или народна. Обхваща периода 1750-1800 г. Най-ярки представители са Глук, Хайдн, Моцарт и Бетховен. Бах умира през 1750 г., годината, в която настъпват кардинални промени в мисленето и в светоусещането на хората. Кралски величия губят главите си по-късно във Великата френска революция.

Художници и и архитекти се опитват да се освободят от богата орнаментика на барока. Писателите се отказват от мистериозните дами и от невероятно храбрите герои и отдават таланта си на непринудената красота и природата. Аристокрацията изземва ролята на църквата като покровител на музиката. Така старите композиционни канони на барока отстъпват на по-свободния музикален стил.

Много голяма роля има усъвършенстваното пиано, тъй като то вече може да променя силата на звука с всяка следваща нота, което впечатлява композиторите и за тях става възможно композиране с контраст в динамиката, водещо до контраст в темите, настроенията и тоналността. Така пианото измества клавесина и клавикорда, характерни за барока.

Започват да доминират чувствата и пламенният израз. Менуетът отстъпва място на валса, а развлекателната музика малко по малко се заменя от дълбочината и драматизма на Бетховен. Дотогава музиката е била само за забавления, а вече започва да играе роля в духовното и в интелектуалното развитие на личността. Ярък представител е Моцарт – вундеркинд в музиката, свирещ на цигулка, орган, клавесин, клавикорд и на пиано. За 35-годишен живот създава огромно творчество – 41 симфонични концерта за всички видове музикални инструменти, вкл. 21 опери.

Бетховен е виден представител на Виенската класическа школа. Творчеството му е преход между класицизъм и романтизъм. По-голямата част от живота му е свързана с Бонапарт., тъй като силата, величието и освободеността на музиката му отразяват почти всички събития в живота на императора на Франция. Написал е  9 симфонии, 32 сонати за пиано, 17 струнни квартета и др.

Романтизмът идва от епохата на средновековните романси.  Прави се последен опит за противопоставяне на индустриализацията на обществото. Иска се съхраняване на спокойния живот, тихите селца, кристално чистите реки, тайнствените непроходими гори.. Хората черпят вдъхновение от далечни страни и от отминали епохи. На преден план излиза програмната музика, която разказва.

Публиката вече не е съставена само от благородници, тъй като новопоявилата се средна класа също започва да посещава концерти. В приемните на повечето семейства се появяват пиана и от момичетата в семействата се очаква да могат да свирят. За първи път жени започват да правят концертни кариери. Създават се много училища в Европа и в САЩ. Представители на този период са Шуберт, Шуман, Лист, Менделсон, Брамс, Берлиоз, Шопен.

Няма коментари:

Публикуване на коментар