четвъртък, 1 декември 2016 г.

В Силистра обсъждат бъдещето председателство на България на Съвета на Европа

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира информационна среща на тема „Българското Председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС)“. 

Какво представлява българското председателство и защо е важно за нас, са въпросите, които ще бъдат обсъдени. Екипът на ОИЦ-Силистра ще запознае присъстващите с организационната структура на ротационното председателство, значимостта му за България и българската общественост, както и предизвикателствата, пред които е изправена държавата ни. 

На участниците ще бъдат предоставени информационни материали, осигурени от Националния център по подготовка и провеждане на Българското председателство.
Информационното събитие ще се проведе на 2 декември (петък) 2016 г., от 10:00 часа в залата на ОИЦ-Силистра (сградата на Художествената галерия, вход откъм Кукления театър). Поканени за участие са представители на областна и общинска администрации, институции, НПО, младежи и медии. Срещата е открита за всички, проявяващи интерес по темата.

Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Няма коментари:

Публикуване на коментар