петък, 9 декември 2016 г.

В Силистра Центърът за приобщаващо образование чества 10 години, ще остане ли догодина или всяка община и всяко училище тръгне по свой път?

С тържество в офиса на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Силистра (досегашен Ресурсен център) в сградата на бившето Градско помощно училище бе отбелязано десетата година на структурата с образователно и социално предназначение.
 
В него участваха заместник областният управител Младен Минчев, началникът на Регионално управление по образование д-р Габриела Миткова, секретарят на община Силистра Ростислав Павлов, директори на училища от региона и представители на други институции.
 
Съобразно досегашната си практика и влезлия в действие нов закон за предучилищното и училищното образование Центърът е специализирано обслужващо звено за дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващо образование.
 
През настоящата учебна година той проследява динамиката в развитието на 323 деца от цялата област, разпределени в 28 групи, благодарение на грижата на 38 специалисти (педагози, логопеди, ресурсни учители, социални лица и др.).
 
„Началото бе с 46 деца и 11 учители“, припомни директорът Недка Русева, носител на наградата „Неофит Рилски“ за 2013 г. През изминалите години Центърът е провел няколко благотворителни концерта, вкл. и един в Тутракан, с различни адресати, както и 4 изнесени обучения в Балчик, място за които е намерено и в т.нар. Летописна книга.
 
Доказани и очаквани резултати във вид на позитивна промяна на обществените нагласи спрямо децата с увреждания вече има, твърдят специалистите на базата на направените изследвания. От 1 януари всяка община и всяко училище могат да създадат свои структури със същото предназначение. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар