понеделник, 12 декември 2016 г.

Силистренски студенти на посещение в ЕП в Брюксел

От Брюксел се завърна групата от осем студенти от Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“, водени от директора на филиала доц. д-р Т. Богданова, в изпълнение на обещана от евродепутата Момчил Неков от парламентарната група на ПЕС, награда за участие в  проведения от него конкурс за написване на есета.

През първия ден от посещението в една от залите на Европарламента пред студентите бе представена презентация, вкл. и за представителството на българските депутати. Съветът на ЕС е основен орган за вземане на решения и изразител на интересите на държавите членки. Той приема законодателни актове (регламенти, директиви), координира политиките на държавите членки, разработва обща външна политика и политика за сигурност, сключва международни споразумения, както и приема бюджета на ЕС, съвместно с Европейския парламент. 
След обяд студентите се разходиха в Парламентариума, където в залите на сградата разгледаха събитията по създаване на съюза и развитието му до днес, представени по интересен интерактивен начин. Те станаха участници „на живо“ при провеждане на парламентарно заседание. На втория ден студентите посетиха седалището на Европейската комисия. Чрез подробна атрактивна презентация групата се запозна с председателството на Европейската комисия, с нейните приоритети на работа през мандата.

Това посещение в Брюксел е в навечерието на подготовката на нашата страна за Председателството, което България поема за 6 месеца от 1 януари 2018 г. На студентите бе обяснено каква е същността на Председателството и какви ангажименти произлизат от това. По време на Председателството на Съвета на Европейския съюз страната ни ще има възможността да демонстрира своите достижения и познания във всички области на европейските политики, както и преговорните си умения.

По този начин страната ни ще придобие влияние и престиж сред партньорите си. Това е изключителна възможност на България да покаже природата, културата и историческите си забележителности, да привлече туристи, инвеститори и бизнес партньори.

Няма коментари:

Публикуване на коментар