вторник, 27 декември 2016 г.

В Силистренско повече от половината семейства имат връзка с интернет


Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационни технологии показват, че през 2016 г. 66,7 процента от домакинствата в област Стара Загора имат достъп до интернет в домовете си, при средно 63,5 процента за страната. 


www.sbj-bg.eu по БТА


Спрямо предходната година в областта се регистрира ръст от 5,3 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет. Това съобщиха от териториалната статистика.


През годината в област Стара Загора 65,2 процента от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично.Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените. Според данните от изследването 85,4 на сто от лицата с висше образование и 65,3 на сто от хората със средно използват редовно глобалната мрежа.55,1 на сто от семействата в Силистренско са в мрежатаДостъп до интернет в домовете си имат 55.1 на сто от домакинствата в Силистренско, но има спад с 1.3 процентни пункта спрямо предходната година. Това показва изследване за използване на информационно-комуникационни технологии, цитирано от отдела за статистически изследвания в Силистра на Териториалното статистическо бюро - Север.През тази година в област Силистра 51.7 на сто от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от хората, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст с 7.9 процентни пункта.Жените от област Силистра са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете - съответно 54.1 и 49.4 на сто.Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Силистра по образоване. Докато 92.2 на сто от хората с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 23.8 на сто от хората с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. През 2016 г.  10.3 на сто от жителите на област Силистра използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация.И в Кюстендил хората напредватРезултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационни технологии показват, че през 2016 г. 55,4 процента от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно 63,5 процента за страната.Спрямо предходната година в областта се регистрира ръст от 5,1 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет.През годината в област Кюстендил 43,5 процента от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените.Според данните от изследването 76,9 на сто от лицата с висше образование и 42,6 на сто от тези със средно използват редовно глобалната мрежа, докато само 29,1 процента от хората с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар