неделя, 24 август 2014 г.

Евродепутати родени в Силистра

Информационно бюро на Европейския парламент за България

      Запознайте се с българските евродепутати! 


     Филиз Хюсменова е член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), която отговаря за защитата на правата на гражданите, правата на човека и основните права на територията на Съюза. Тя участва и в Делегацията за връзки с Япония.         Момчил Неков е член на Комисията по култура и образование (CULT), която отговаря за информационната и медийната политика. Той участва и в Делегацията за връзки с Китай.

Костадинка Кунева, избрана в Гърция

Няма коментари:

Публикуване на коментар