четвъртък, 14 август 2014 г.

Дойде времето за старта на проекта за пречиствателната станция в Силистра


На 19 август 2014г. от 11 ч. в зелената площ на кръстовището на улиците "Седми септември“ и „Дръстър“ в гр. Силистра е тържествената церемония ППърва копка“ по Проект „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Силистра и доизграждане на канализационна мрежа, и частична реконструкция на водопроводната мрежа на град Силистра“, изпълняван по договор DIR – 51011116-CO59 по ОП “Околна среда“ 2007-2013. Публичната церемония ще  даде старта на доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на град Силистра.
Междувременно екипи от външни експерти ведно със специалисти от дирекция „Устройство на територията“ при община Силистра  обхождат  селата на територията на общината, за да установят  състоянието на откритите отводнителни канали и канавки. Проверката ще завърши с констативен протокол за състоянието им,  какви дейности ще бъдат предприети  и каква ще е  тяхната себестойност.
 Според сключените договори с почистващите фирми се извършва регулярна  профилактика на дъждоприемните шахти в Силистра. Превантивните мерки продължават и включват:  подмяната, почистването и отпушването на шахтите, не рядко и с участието на специалисти и техника от ВиК- Силистра. Поставят се полимеробетонните  капаци, на необходимите места,  на мястото на откраднатите  или липсващи,  като с приоритет са улиците около детските градини и училища. Процесът на почистване на  шахти е рутинен  и започна в началото на юни,  като тази година заради  дъждовното лято тази дейност е  от изключителна важност.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар