събота, 23 август 2014 г.

Новият окръжен прокурор на Добрич ще прави работни срещи с колегите си от Варна, Шумен и Силистра

Назаем от Бележник.бг - Добрич, 23 Август 2014 г. Публикувано в Новини

      Новият окръжен прокурор на Добрич се казва Пламен Николов. За него гласуваха "за" 17 души от ВСС, двама бяха против, а други двама се въздържаха, съобщава сайтът "Правен свят".  Вторият кандидат  – Златко Тодоров бе подкрепен от четирима от членовете на съвета, 10 бяха против, а  седем се въздържаха.  
И двамата кандидати в момента са заместник-окръжни прокурори на Добрич. Те се явиха на конкурс, защото на досегашния окръжен прокурор Милчо Каменски му предстои пенсиониране
Според члена на ВСС Ясен Тодоров кандидатът Николов е бил по-откровен по време на изслушването. Направило му е впечатление твърдението, че в момента в Добрич девет прокурори наблюдават 70 дела и няма нужда от втори заместник-шеф.
        Прокурор Пламен Николов има над 15 години юридически стаж, изцяло в системата на прокуратурата на Република България, сочи справката на ВСС. Влиза в професията през 1999 г. като прокурор в Районна прокуратура – гр. Добрич. В периода 11 юни 2003г. – 1 април 2007г. е заемал длъжността заместник административен ръководител на тази прокуратура. От 13 септември 2012 г. е заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Добрич.
      Новият окръжен прокурор Пламен Николов си е поставил като основна цел да бъде увеличена ангажираността на наблюдаващите прокурори по разследването на възложените им досъдебни производства, особено по взетите на специален надзор. Той ще работи за скъсяване сроковете на разследване, за оптимизиране разпределението на натоварването на прокурорите с дейностите, необхванати от системата за случайно разпределение, за  подобряване организацията на работа в деловодството на Окръжна прокуратура – Добрич и за оптимизиране натовареността на прокурорския помощник чрез възлагане на допълнителни задачи.
      Като административен ръководител планира организиране на съвместни срещи по актуални общи проблеми с прокурорите от Окръжните прокуратури във Варна, Шумен и Силистра и установяване на служебни контакти с прокуратурата към Окръжния съд в румънския град Констанца.

Няма коментари:

Публикуване на коментар