вторник, 19 август 2014 г.

В Силистра стартира най-големият инвестиционен воден проект в областта

19/8/2014

          http://silistra.government.bg/
   В Силистра бе проведена тържествена церемония на „първа копка“  по  проекта „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води в град Силистра и доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежана град Силистра“, изпълняван по договор № DIR – 51011116-CO59  по ОП „Околна среда“ 2007-2013. С публичната церемония бе даден старт на доизграждането на канализационната  мрежа и на частичната реконструкция на водопроводната мрежа на град Силистра.
          В близко бъдеще предстои подобна церемония и за началото на дейностите във връзка с Районната пречиствателна станция. В настоящата участваха организаторите в лицето на кмета на общината д-р Юлиян Найденов и неговия управленски екип, областният управител Насуф Насуф, както и представители на изпълнителя на проекта. Общата му стойност е 72, 6 млн. лева – от Кохезионния фонд, национално и общинско съфинансиране. Разработката е най-големият инвестиционен воден проект в община Силистра, провеждан някога на нейна територия.
          Ръководителят на проекта Александър Ралев обясни някои от особеностите в технически план: „Проектът обхваща 20 подобекта на територията на голяма част от град Силистра. Подмяната на канализационни мрежи обхваща 45 линейни км  – 32 км канализационни тръбопроводи и 10-15 км тръбопроводи с отклоненията. На над 20 км възлизат изкопите в Силистра, от които 2 км  са с дълбочина 6-7,5 м. Почвите са льосови и изискват време като сегашното, за да върви проектът в ход, което означава, че при мека зима проектът ще бъде завършен в определения срок – 20.02.2015 г.“

Няма коментари:

Публикуване на коментар