сряда, 27 август 2014 г.

ДОМЪТ ЗА СТАРИ ХОРА В АЛФАТАР – ПОЛЕЗНА И МОДЕРНА ТРОЙНА СОЦИАЛНА УСЛУГА


Дом за стари хорагр. Алфатар e една от най-важните социални придобивки през последните десетина години. Той бе открит със Заповед № 620/27.12.2004г. на изпълнителния директор на Агенцията за социална помощ с капацитет 40 места и численост на персонала 14 щатни бройки, считано от 01.01.2005 г. През 2009 г. по проект „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността” по програма ФАР бе изградено „Преходно жилище“. 
От дома са изведени 9 лица със съхранено физическо и психично здраве, съхранен интелект и с възможност да водят независим начин на живот в среда близка до семейната. От 1 април 2011г. видът на социалната услуга бе променен – от „Преходно жилище” в социална услуга  за стари хора „Център за настаняване от семеен тип”.           С цел подобряване качеството на живот от 1 септември 2010 г. бе разкрита и нова социална услуга в общността – „Център за настаняване от семеен тип за стари хора с влошено здравословно състояние”. От Дома бяха деинституционализирани 15 души с влошено здравословно, но със запазено психическо състояние.
          Трите социални услуги се управляват от Нели Маринова като директор на ДСХ-Алфатар. Под нейно ръководство и екипа специалисти са разработени и реализирани редица проекти: през 2006 г. е изградена рампа за инвалиди; през 2007 г. с финанси от фонд „Социална закрила” са поставени слънчеви колектори за топла вода, които оптимизират разходите за ел. енергия. През 2011 г. е изградена локална пречиствателна станция, а през 2012 г. по проект, финансиран от фонд „Социална закрила” е извършена подмяна на нафтовия котел за парната инсталация. В двора на дома е изграден параклис, средствата за построяването на който са осигурени от дарителя Тодор Тодоров.         
          Възрастните хора и от трите социални услуги общуват по между си, подпомагат се взаимно, провеждат се много общи мероприятия с участие на всеки според възможностите и здравословното състояние. В социалната институция цари добър психоклимат, уют и топлосърдечни  взаимоотношения. Провеждат се много беседи, празнуват се всички рождени и именни дни, национални и християнски празници. В тържествата се изявяват  много от нашите потребители, които са добри и талантливи изпълнители, малко поостарели, но хора с достойнство, с опит и мъдрост. Те могат много добре да рецитират, пеят, свирят и играят, както и да се веселят, въпреки годините. Някои рисуват, други редят стихове, плетат и без изключение участват в дарителски кампании.  
      Например творението: „Този дом е в Алфатар. Центровете ни са ценен дар. Чисти, много подредени, те за нас са построени./ Много, много са красиви. И условията причудливи. Скътани са в  равнината и за нас са спирка свята./ Баби, дядовци добрички, в този дом красив знайте старините ни отиват и надежда той ни става./ Ха, сега честито мили да живеем сто години, старините ни да минат в радост  в центрове и дом „Щастлива старост”./ и символ на благодарността за възможността всеки обитател на дома да има своя кът, уют и сърцата топлина. Домуващите решиха да не отлагат живота си, да не мечтаят за розова градина отвъд хоризонта, а да се насладят на розите, които цъфтят под прозорците им сега, тук в Дом за стари хора „Щастлива старост”. Име, което дадоха сами на своя дом, защото е гарант за качество на живот и за спокойствие.  
           Ежегодно през пролетно-летния сезон по-голяма част от потребители на трите социални услуги почиват с рехабилитационни процедури в ДСХ гр. В Трявна и в с. Баня, Новозагорско. Така се опознават с хора на тяхната възраст от други домове за стари хора. Участват в общи мероприятия, в много екскурзии до исторически местности, почиват и лекуват заболяванията си, ползвайки социалната услуга на тези домове най-малко един месец. Посещенията и на други ДСХ в страната и визити от други социални институции също се превръщат в празник за старите хора. Така всеки е ангажиран и съобразно силите си взема участие в живота на това голямо социално семейство, в което човекът, в резултат на екипната работа, е подпомогнат да изживее достойно и щастливо старините  си.


НЕЛИ МАРИНОВА,
ДИРЕКТОР НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА – ГРАД АЛФАТАР,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Няма коментари:

Публикуване на коментар