сряда, 26 юни 2013 г.

Държавен план – прием след VІІ клас, област Силистра – 2013 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СИЛИСТРА
ул. “Шар планина” 75, п.к. 286 тел/факс: 086/823-958;  е-mail: rio_silistra@mbox.contact.bg


Държавен план – прием след VІІ клас, област Силистра 2013 г.


Днес, 26. 06. 2013 г. предстои да се обяви първото класиране за паралелките с прием след VІІ клас. Списъците с учениците по азбучен ред ще бъдат окачени във фоаето на сградата на РИО – Силистра (ул. „Шар планина” 75) и в Младежкия дом. По входящия си номер учениците ще могат да проверят класирането и в сайта на МОН и сайта на РИО - http://www.rio19.escom.bgЗа едновременно обявяване на резултатите в цялата страна се очаква разрешение от Министерството на образованието и науката. 357 ученика подадоха заявления за участие в класирането. Те представляват 38 % от явилите се на националното външно оценяване седмокласници (мин. година бяха 35 %).  11 паралелки са запълнени на максимума от 26 ученика. На този първи етап на класиране няма да бъдат закривани паралелки. Ще се даде възможност за запълване на втори и трети етап на класиране на наличните свободни места в останалите паралелки. Засега не са класирани никъде 24 ученика. Те не са имали достатъчен успех за паралелките, които са посочили – една или повече. Записването на класираните ученици е от 27. 06. до 01. 07. 2013 г. в училищата, където са приети. Приетите по първо желание трябва да се запишат, иначе губят класирането си. Приетите по второ и следващо желание, ако не са доволни от резултата, могат да не се записват сега и да подадат заявление за участие във второ класиране. Такова заявление се подава също в училището, където са приети. Мястото им от първото класиране се запазва, но ако се освободи някъде място и оценките им са достатъчни, има шанс да се придвижат на по - предно желание. Некласираните ученици на този етап не е необходимо да предприемат нищо. Те участват автоматично за второто класиране по реда на желанията си от заявлението, ако се освободят места. На трето класиране те ще могат да подредят по нов начин желанията си, но само за останалите тогава свободни места. Учениците приети в ПМГ „Св. Кл. Охридски”, Силистра се записват в канцеларията на гимназията в сградата на ЕГ „П. Яворов”, където временно е преместено училището поради ремонт на собствената му сграда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар