събота, 8 юни 2013 г.

Езиковата гимназия най-добри по БЕЛ, зрелостниците химици с една единица под миналата година

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СИЛИСТРА
ул. “Шар планина” 75, п.к. 286 тел/факс:086/823-958;  е-mail: rio_silistra@mbox.contact.bg


Информация за резултатите от държавните зрелостни изити – 2013 г.
Област Силистра


Средни успехи

БЕЛ – 4, 131                                                         (мин. година – 4, 130)

Математика – 4, 749                                            (мин. година – 4, 660)
География и икономика – 3, 764                        (мин. година – 3, 740 )
История и цивилизация – 4, 079                         (мин. година – 4, 480)
Философски цикъл – 3, 626                                 (мин. година – 3, 760)
Химия и опазване на околната среда – 4, 084   (мин. година – 5, 090)
Физика и астрономия – 3, 456                             (мин. година – 4, 230)
Биология и здравно образование – 4, 241          (мин. година – 4, 500)
Английски език – 4, 665                                       (мин. година – 4, 990)
Немски език – 5, 142                                             (мин. година – 4, 980)
Френски език – 4, 813                                           (мин. година – 5, 250)
Руски език – 4, 887                                                (мин. година – 4, 420)

(Подчертаните предмети са с най - голям брой явили се зрелостници.)

§         Съпоставими с миналогодишните резултати са по БЕЛ, География и икономика, Математика.
§         Малък ръст на резултатите по Руски и по Немски език.
§         Намалението на резултатите по останалите предмети са минимални (с по - малко от единица) – от 0, 134 до 0, 774 .
§         Единствено по Химия и опазване на околната среда намалението е с единица, но това са резултати само на 5 ученика от цялата област.

Намален е процентът двойки Български език и литература - от 5 % за миналата година на 4 %.
Повишен е процентът на отличните оценки по Български език и литература – от 9, 6 на 10 %.
Най- висок е процентът на оценките «Добър» - 40, 6 %
Има 3 пълни шестици -1 в ЕГ «П. Яворов», Силистра и 2 в СОУ «Й. Йовков», Тутракан.

Среден успех по училища по Български език и литература

Запазва се челната тройка, като ЕГ изпреварва ПМГ и преминава границата от 5. 00.

Променени са последните три училища. Миналогодишната последна тройка (ПГМСС, с. Средище, ПЗГ, и ПГЛП) подобриха успеха си. Успехът на последните три училища за тази година е по- висок от успеха на последните три за миналата година.

Населено място
Училище
БЕЛ - майска 2013
1
Силистра
ЕГ "П.Яворов"
5,169
2
Силистра
ПМГ "Св.Климент Охридски"
4,852
3
Тутракан
СОУ "Йордан Йовков"
4,775
4
Дулово
СОУ "Васил Левски"
4,410
5
Силистра
СОУ "Никола Й.Вапцаров"
4,399
6
Силистра
ПГСУАУ "Атанас Буров"
4,396
7
Главиница
СОУ "Васил Левски"
4,307
8
Силистра
ПГС "Пеньо Пенев"
3,990
9
Окорш
СОУ "Й.Йовков"
3,909
10
Силистра
ОСУ "Дръстър"
3,691
11
Паисиево
СОУ "Христо Ботев"
3,675
12
Тутракан
СОУ "Христо Ботев"
3,661
13
Силистра
ПГМТ "Владимир Комаров"
3,652
14
Силистра
ПГПТ "Евлогий Георгиев"
3,635
15
Силистра
ПЗГ "Добруджа"
3,546
16
Средище
ПГ по МСС
3,468
17
Силистра
ПГЛП "Пенчо Славейков"
3,443
18
Дулово
ПГООТ
3,431
19
Ситово
ПГСС
3,322
20
Силистра
СОУ "Ю.Гагарин"
3,179


Общо за всички предмети за Втори ДЗИ8, 6 % двойки и 14, 3 % шестици.
Няма нито една двойка по Математика, Химия и опазване на околната среда, Руски и Немски език.
Най - висок е процентът двойки по История и цивилизация и География и икономика – по 13 % (мин. година – 13, 8 % двойки по География и икономика).

Пълните шестици са 19 (10 - Биология и здравно образование, 7 –

Няма коментари:

Публикуване на коментар