петък, 28 юни 2013 г.

В Ситовско персонал от 22-ма души обгрижва по проект хора с увреждания


       Специално за http://jordansilistra.blogspot.comВ началото на април т.г. в Община Ситово стартира проектът „Звено за услуги в домашна среда - Помощ за независим живот - Община Ситово”. Той бе спечелен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 „Помощ в дома". Целта на проекта е чрез дейностите по проекта да се подобри качеството на живот на хора с увреждания. Осигурява им се  качествена грижа в семейна среда. Става дума за лица с увреждания и за самотни възрастни хора. 44 са потребителите на услугите от 1 април. 22 са наетите като персонал. За тях работата е трудова реализация и възможност за повишаване на професионалната  компетентност. Това са безработни лица, които се обучават да полагат грижи за хора с увреждания. Персоналът е преминал въвеждащото обучение, на ход е и т.нар. надграждащо обучение. Проектът има „управление на проекта” и „управленски екип”. Той е дал възможност и на две млади момичета, току-що завършили образованието си, да работят по специалностите си: Ваня Атанасова е завършила „Финанси” в Свищов и е наета като касиер/завеждащ „Човешки ресурси”. Сибел Еюб е със специалност „Икономическа информация” и е възпитаник на Икономическата гимназия „Атанас Буров” в Силистра. Предстои й да учи и във ВУЗ по задочен път.
        Услугата се предлага в повечето от населените места в община Ситово, с изключение на селата Ястребна, Ирник, Нова Попина и Поляна, най-често поради това, че там няма хора, които може да бъдат наети като домашни помощници. Община Ситово е първата, спечелила подобен проект в Крайдунавска Добруджа, при това с максимална оценка на проекта. Той ще действа до март 2014 г., след което общината ще трябва да го продължи за своя сметка с идеята след още една година да се отиде на т.нар. делегирана държавна дейност.

Наетите като персонал най-често са над 45-годишна възраст и със средно образование. Повечето от тях показват усет, мислене и  имат толерантно чувство към обгрижваните, за да изпълнят ролята, за която им се плаща. Тези хора са по принцип работоспособни и не са от рискови групи. За разлика от тях обгрижваните са от рискови групи, най-често хора с решения от ТЕЛК. Сред тях има и деца, вкл. с церебрална парализа. Първите наблюдения  (мониторинги) върху работата показват добри впечатления. Има и констатация, че за голяма част от персонала работата е станала и кауза, тъй като имат нагласата да стана добри болногледачи и социални помощници. Независимо че им се налага да се грижат за един до трима души. Работят по 8 ч. при часова ставка от 2,13 лв/час, като в тези пари не влизат осигуровките.
Да припомним: „В силистренската община Ситово бе представен нов социален проект, чието осъществяване е актуално за следващите 14 месеца, съобщи кметът на общината Николай Неделчев. Става дума за звено за услуги в домашна среда „Помощ за независим живот”.„Над 100 души от групата на хора с увреждания са кандидатствали, за да получат някоя от почасовите услуги: социален асистент, болногледач и помощник в дома. Близо 70 са кандидатите да заемат тези длъжности”, каза Севджан Адем, ръководител на проекта. В проекта е предвидена минимална такса от 0,05% от пенсията за почасовата услуга. „Необходима е делегирана държавна дейност по посока на този вид услуги в Силистренска област”, заяви Нели Маринова, експерт-консултант на проекта, директор на Дом за стари хора в Алфатар. Преди година в Ситово започна и проектът, благодарение на който 70 души от всички населени места в общината получават храна вкъщи, тъй като бе създадено социално предприятие „Независим живот”. И в двата социални проекта е предвидена устойчивост, т.е. продължение за сметка на общината и със средства на потребителите."
Няма коментари:

Публикуване на коментар