вторник, 18 юни 2013 г.

За интернет рекламата


Посочените по-долу резултати са на базата на мащабно проучване на ЕТАРГЕТ сред фирмите в посочените държави.


Малките и средните фирми в България, които традиционно рекламират в интернет, имат най-висок среден месечен бюджет за реклама от фирмите в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Това показва мащабно проучване на ЕТАРГЕТ, проведено в 7 от 9-те страни, в които мрежата оперира, а именно – България, Словакия, Чехия, Унгария, Хърватия, Румъния и Сърбия. Резултатите от проучването се базират на анкети сред 1300 фирми. Една пета от анкетираните фирми у нас заявяват, че инвестират над 4000 лева месечно за реклама. 26 на сто инвестират до 200 лева, 23 на сто – до 600 лева, 18 на сто – до 4000 лева, а 13 на сто – до 2000 лева. В Сърбия делът на фирмите, които отделят над 4000 лева за реклама месечно е 10 на сто, а в другите страни този процент е между 3 и 6 на сто. Най-много са фирмите с най-скромен бюджет – до 200 лева, в Румъния и Хърватия – съответно 55 и 54 на сто. Интересно е да се отбележи, че около половината от анкетираните фирми в 7-те страни заявяват, че влагат средства в реклама непрекъснато. Най-много са те в Чехия – 56%. Веднага след нея се нареждат България – с 54%, и Унгария – с 51%. В другите страни този дял е между 41 и 49 на сто. По отношение на целта на направената инвестиция, в България най-много фирми (в сравнение с другите страни) са склонни да рекламират в подкрепа на повишаване на популярността на марката или продукта си. Процентът им е 42 на сто. В Румъния с тази цел рекламират 41% от фирмите, в Хърватия - 40 на сто, в Сърбия – 39 на сто. Другата основна цел, с която компаниите рекламират, естествено е повишаване на продажбите. 70 на сто от компаниите в Чехия и Унгария инвестират в реклама по тази причина. Делът на фирмите у нас, които влагат средства за това, е 58 на сто. Като рекламен канал интернет е използван от фирмите най-много в Чехия. Той достига до 74% от рекламния бюджет. У нас този дял е 69%.
Източник: СБЖ

Няма коментари:

Публикуване на коментар