сряда, 12 юни 2013 г.

силно негативно развитие на демографските процеси и със силно влошени икономики се характеризират областите Разград и Силистра

        http://www.trud.bgСтолицата на България е най-богатата област със стандарт на живот в пъти по-висок от другите региони. Въпреки това обаче по редица показатели София не е най-доброто място за живеене. Това сочи изследването "Регионални профили: показатели за развитие 2012" на Института за пазарна икономика (ИПИ).
       За не повече от 3-4 области в България може да се констатира, че са в относително добро състояние и с не така ясно изразени негативни тенденции на развитие, е едно от заключенията на доклада. Според проучването най-зле работещите икономики са тези на областите Разград и Силистра, а обещаващи тенденции за развитие има в Русе и Враца.
        София-град и Габрово са отделени в самостоятелни групи (клъстери). Столицата привлича хора от други части на страната с високите доходи и относително стабилния си пазар на труда. В същото време градът е назад в класацията по критериите равнище на престъпност и корупция. София дава сериозни възможности за бизнес както от гледна точка на мащаба на пазара, така и заради квалификацията на работната сила и концентрацията на население в трудоспособна възраст. Въпреки това по отношение на бизнес средата София виси на опашката заедно с област Перник. В доклада се посочва още, че местните данъци и такси са значителни, оценките за работата на администрацията са ниски, а бизнесът оценява корупцията като висока.
         Габрово получава добри оценки за бизнес среда, здравеопазване и качество на околната среда. Данъците и таксите са относително ниски, работата на администрацията се възприема като сравнително успешна, има осигурен добър достъп до болници, изградени са много пречиствателни станции. Според проучването това е областта с най-много селища с канализация.
      Областта е и сред водещите икономики в страната (веднага след София и Варна), но темповете ѝ на развитие през последните години са най-негативните за цялата страна. Безработицата се увеличава по-бързо отколкото в други части на страната, с най-бързите за страната темпове се влошава демографската ситуация. Притеснителен факт е и намаляването на броя на хората с висше образование. По усвояване на европейски средства обаче областта е на първо място към края на 2011 г. Най-динамично е развитието на инфраструктурата в област Габрово.
        Бизнес се прави най-добре в Стара Загора и Търговище. За сметка на това в тези области безработицата спада по-бързо от други части на страната, а доходът на лице от домакинството за област Стара Загора конкретно расте близо шест пъти по-бързо от нарастването за страната. По оценка на околната среда и социалната среда двете области попадат на дъното в класацията. Развитието на инфраструктурата също е в негативна посока. Равнището на бедност се увеличава средногодишно и в двете области, докато за страната то остава на относително постоянно ниво.
       Най-тежка е демографската ситуация във Видин и Смолян, където обаче е и най-добрата инфраструктура. Област Видин е с най-лошата демографска ситуация и е с най-слабата икономика в страната. И двете области се отличават с много слаба заетост на населението. Водещо място имат и в състоянието и развитието на образованието. Областите са в челната класация и по развитие на здравеопазването.
          Със силно негативно развитие на демографските процеси и със силно влошени икономики се характеризират областите Разград и Силистра. Те са с едни от най-ниските стойности за БВП на човек от населението (само област Силистра е с два пъти по-нисък БВП на човек от този на страната). Състоянието на образованието в региона също е много лошо. За сметка на това е започнало подобряване в здравеопазването, но състоянието му все не е добро, отчита изследването.
        В три области се наблюдава най-интензивното икономическо развитие. Това са Враца, Русе, София. Враца показва положително развитие в почти всички икономически показатели, а Русе е с най-интензивно намаляваща безработица. Област София се отличава с увеличение от близо четири пъти в рентабилността на продажбите спрямо 13,6 процентното намаление за страната като цяло. Областите с категорично лошо социално-икономическо състояние са Велико Търново, Ловеч, Пазарджик, Перник, Сливен, Хасково, Шумен и ЯмболСоциално-икономическото състояние и развитие на областите в страната са представени на базата на 57 показателя, обединени в осем категории - икономика, инфраструктура, бизнес среда, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар