понеделник, 24 юни 2013 г.

В четвъртък - сесия на ОбС- Ситово


П   О   К   А   Н   А
=================

            На основание Чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, председателят на Общински съвет – с. Ситово

С  В  И  К  В  А

Заседание на Общинския съвет на 27.06.2013 година от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация  - Ситово при следния
    
Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е  Д :
В Ситово реализират проект за реконструкция на улици
========================    

1. План за работата на Общински съвет – Ситово за второто шестмесечие на 2013 година.
Внася : М. Мехмед – председател на Общински Съвет - Ситово
          2.Докладна записка относно Предложение за утвърждаване на мрежа на детските учебни заведения и маломерни и слети паралелки в основните училища за  учебната 2013/2014 година в Община Ситово. 
3. Докладна записка относно актуализация на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ситово.
4. Докладна записка относно актуализация на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ситово /за услуга мулчиране /
 5.Докладна записка относно Проект „Ремонт на храм „Свети Георги Победоносец” – с. Попина” по мярка 322 на ПРСР 2007 – 2013 година – „Обновяване и развитие на населените места”. 
6. Докладна записка относно Проект „Ремонт на храм „Възкресение Господне” – с. Искра” по мярка 322 на ПРСР 2007 – 2013 година – „Обновяване и развитие на населените места”. 
7. Докладна записка относно актуализиране списъка на средищните училища от Община Ситово за учебната 2013 – 2014 година. 
          8. Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост – мулчер.  
          9. Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост.                                                                    Т. 2-9: Внася : инж. Н. Неделчев – кмет на Община Ситово

         10. Питания.

Няма коментари:

Публикуване на коментар