четвъртък, 13 юни 2013 г.

Назаем от Фейсбук: Културата в България - спад при музеите, повече филми за по-малко кина и ръст за библиотеките


        Snejana StaikovaСпоред доклад интересът към библиотеките расте, макар и с малки стъпки. През 2012 г. регистрираните читатели са 223 000, което е с 2.3% (5 330 лица) повече в сравнение с 2011 година. Увеличават се и посещенията - 35 000, или увеличение с 1.1%. Прави впечатление, че има позитивни тенденции и в самия архив на библиотеките - книгите в тях са 18, 510 млн., или 56.1% от общия библиотечен фонд и в сравнение с 2011 г. се увеличават с 826 000. С актуалното представяне на данните се оповестяват и провежданите един път на пет години статистики в развитието на читалищата, като активните през 2012 г. са били 3 075, от които 2 488 са в селата. В сравнение с 2007 г. действащите се увеличават с 6.2% (180 бр.), а членовете (действителни, спомагателни и колективни) - с 41.5%. Това означава, че интересът към дейността им продължава да се увеличава от 2005 г. насам, когато читалищата са били по-малко от 2850 с около 150 члена в тях. Най-много културни дейности в тях през последната година са регистрирани в област Пловдив - 1 273 чествания на бележити дати и 388 обсъждания на книги, или съответно 8.6 и 6.2% от общо проведените културни мероприятия в страната. Следват областите Стара Загора - 907 чествания и 363 обсъждания на книги, София - 905 чествания и 244 обсъждания на книги, София (столица) - 877 чествания и 488 обсъждания на книги, и Бургас - 837 чествания и 204 обсъждания на книги.

Няма коментари:

Публикуване на коментар