вторник, 25 юни 2013 г.

В Силистра обсъждат общ бранд за трансграничния регион


На 25 и 26 юни 2013 година кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов ще вземе участие в работна среща – дискусия в рамките на проект „Обща Стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион  Румъния – България”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 1054B от 09.02.2012 г. в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.  Срещата ще се проведе в конферентната зала на хотел „Данубе“ от 9:30 часа. Основната цел на срещата - дискусия е да подпомогне процеса по обществена консултация и дебат за създаване на общ бранд на  трансграничния регион, насочен към повишаване на  конкурентноспособността на местната икономика и най-вече на туристическия сектор.

Няма коментари:

Публикуване на коментар