вторник, 18 юни 2013 г.

Назаем от "Точка на достъп" на ПДИ:Глобални принципи за национална сигурност и право на информация


18.06.2013 г.
Ралица Кацарска
На 12 юни 2013 г., Правна инициатива на Отворено общество публикува Принципи за Национална сигурност и Право на информация или както още се наричат  Принципите от Цване (на името на град Цване, Южна Африка, където са завършени и приети).
Фокусът на новите принципи е как да се гарантира публичният достъп до правителствена информация без да се застрашават легитимните усилия за защита на националната сигурност.
Новите Принципи от Цване са резултат от двугодишни консултации между 22 организации и академични центъра и повече от 500 експерта от над 70 държави, координирани от Правна инициатива на Отворено общество. Те са базирани на международно и национално законодателство, стандарти, добри практики и експертни мнения.
Принципите описват изключително подробно баланса между секретността и публичното право на информация, в свят, трансформиран от глобални усилия за борба с тероризма и паралелно засилено използване на нови дигитални технологии, както и бум на законите за право на информация.
Най-същественото от Принципите Цване:
  • Информацията трябва да се пази в тайна само ако нейното предоставяне представлява „реален и разпознаваем риск от значителна вреда за националната сигурност” (Принцип 3)
  • Информация, свързана със сериозно нарушаване на правата на човека или хуманитарен закон, винаги трябва да се разкрива (Принцип 10А)
  • Обществеността трябва да има достъп до информация относно разузнавателни програми (Принцип 10Е)
  • Никоя правителствена институция не трябва да бъде изключена от изискванията за предоставяне на информация
  • Държавните служители, които в интерес на обществото разкриват злоупотреби трябва да бъдат защитени от репресии

Няма коментари:

Публикуване на коментар