четвъртък, 9 август 2018 г.

Честваме юбилей на БП "Сребърна" с любителски крос край езерото


Runners of Ruse организира любителско състезание по бягане в района на Биосферен парк "Сребърна“ - обект на световното наследство на UNESCO, и защитена местност "Пеликаните" по случай 70-годишнината от обявяването на територията за резервата от национално значение. Събитието е с партньорството на РИОСВ – Русе. Дистанциите са 3 км, 3 км за деца ( до 7 г. навършени) с придружител, 7 км и 13 км. Събитието е на 7 октомври 2018 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар