петък, 24 август 2018 г.

Съвременни IT-приложения правят достъпни туристически, културни и природни обекти в районите на Силистра и Кълъраш

В Силистра на специална пресконференция, последвана на другия ден и с обсъждане, бе представен 13-ият реализиран в момента проект с участието на община Силистра. Той предвижда създаване на интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното, природното и историческото наследство в района на Силистра и Кълъраш.

Добавете надпис
Пред разнородна публика - предимно общинари и служители в няколко звена на администрацията, екипът за изпълнение на проекта от община Силистра и Музей „Долен Дунав“, гр. Кълъраш - главен партньор в проекта, бе разкрито съдържанието на проекта с финансови параметри: обща стойност 927 792,47 евро, като от тях 788 623,60 евро е съфинансиране от ЕФРР, 120 613,02 евро - национално съфинансиране, 15 352,83 евро собствен принос от община Силистра и 3 203,02 евро собствен принос от Музей „Долен Дунав Кълъраш“.


Крайният срок за изпълнение на проекта е 26 март 2019 година. Проектът има за цел да подобри опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство. В "приложението" ще бъдат включени емблематични обекти от двете страни на река Дунав. Силистренската част първоначално предвиди 31 проекта, но близо 10 добавиха като идея участниците в обсъждането, кой знае защо обявено като „дебат“. 

Директорът на музей „Долен Дунав“ Кълъраш Валентин Парник представи обектите от румънска страна и тяхното значение. Ръководителят на проекта Николета Дечева, представи обектите в община Силистра, които са включени и кратка информация за тях. 

Изненадващо бе и внушението, че резултатът от проекта ще обслужва Южна и Северна Добруджа в рамките на две съседни страни, при положение, че географски и исторически Кълъраш изобщо не се намира в Добруджа. Не стана ясно също защо извън проекта изцяло е Регионален исторически музей Силистра за разлика от събрата си в отсрещния град, при положение, че по призумпция ключа към правилната информация се държи от специалистите историци.

С тяхно участие по принцип се избягва възможността от недоразумения, неточности и др. съпътстващи ситуации, характерни за подобни проекти, най-често на практика реализирани от външи екипи по силата на спечелени обществени поръчки.

Добрата новина е, че настоящият порект допълва проект на Регионална библиотека "Партений Павловнич", където работят по идеята около 50 обекта в Силистра да бъдат снабдени с чипове, благодарение на които ще се чете в интернет информация за всеки един от тях. А това звучи съвременно и полезно.

1 коментар: