петък, 31 август 2018 г.

Силистра сред 17 общини с възможности за пари за градско развитие

http://severozapazenabg.com
Общо 17 общини в Северна България - Видин; Враца; Монтана; Лом; Плевен; Ловеч; Габрово; Велико Търново; Горна Оряховица; Свищов; Русе; Силистра; Разград; Шумен; Търговище; Варна и Добрич, ще могат да се възползват от новата програма за градско развитие, финансирана частично по оперативна програма „Региони в растеж“. Отделно от тях финансиране могат да получат проекти, свързани с опазване и съхраняване на културното наследство и развитие на туризма. За тях няма ограничение – те могат да бъдат на цялата територия на всички области в Северна България, уточнява посредника по програмата. За финансиране могат да кандидатстват общини, частни компании и физически лица. Изискването е те да отговарят на критериите по програмата „Региони в растеж 2014-2020“.
За проектите в Северна България парите ще се управляват от „Регионален фонд за градско развитие“, собственост на банка „Сосиете Женерал Експресбанк“ (мажоритарен акционер), „Елана Инвестмънт“, „Елана Холдинг“ и „Болкан Адвайзърс“. Допускат се проекти за градска инфраструктура като например пазари, осветление, зони за развлечение, зоопаркове; градска мобилност – включително обществен транспорт, паркинги, електромобили и зарядни станции. Финансиране могат да получат спортни и културни обекти – музеи, кина, театри, изложбени и концертни зали. Допустими са инвестиции в индустриални зони, включително изграждане и ремонт на сгради.
Специално внимание и специален ресурс са отделени за развитие на туризма, свързано с обекти от културното наследство с национално и световно значение. Водещи инициатори са общините, като те могат да си партнират с публични и частни субекти, обясниха от Фонда. Предвиден е финансов ресурс и за физически лица – те могат да ползват заеми (потребителски и ипотечни) за инвестиции в енергийна ефективност на еднофамилни къщи. Това включва топлоизолация, подмяна на дограма, инсталиране на модерни системи за отопление.
От Регионалният фонд обещават да търсят гъвкави решения при разглеждане на проектите и да помагат както за структурирането им, така и за подготвянето на документите. Крайния срок за договаряне на финансиране е 31 декември 2023 г. За всякакви въпроси и кандидатстване може да се свържете с Фонда през сайта jessicafund.bg. Подкрепа по направлението за опазване на културното наследство ще получат обекти, които са описани в регистъра на Националния институт за недвижимо културно наследство: http://ninkn.bg/Documents/categoryPreview/13#.
„В Северна България има над 200 обекта със значителна историческа и културна стойност и съответно значим туристически потенциал“, коментираха от Фонда. Подкрепа обаче не могат да получат общини, които искат да реставрират частни сгради и такива със спорна собственост. По закон ако собственик не полага грижи за паметник на културата и той е застрашен, общината може да го реставрира за своя сметка и да води дело, за да си върне вложените пари. Ако собствениците не платят, чрез ипотека реставрираният имот става общински. Такива проекти обаче не представляват интерес за фонда, предупредиха експертите.
Общото финансиране от оперативната програма за Северна България е 130 млн. лв., а финансовият посредник трябва да осигури допълнителен ресурс, с който проектите за градско развитие и за опазване на културни обекти в Северна България ще могат да получат общо близо 200 млн. лв.
Обичайното финансиране ще е до 85% от бюджета на проектите, за общинските може да се договаря и по-висок дял. Максималният срок за кредитите е 20 години, погасяването ще е според паричните потоци на проекта. Главницата трябва да се изплаща постепенно, не е позволено еднократно плащане на датата на падеж.

Няма коментари:

Публикуване на коментар