четвъртък, 2 август 2018 г.

Два социални центъра в Силистра с общ концерт през м. септемвриФондация „Съпричастие – Силистра“ в частност Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с увреждания и Фондация „Съпричастие“ - Варна (Център за социална рехабилитация и интеграция за зрително затруднени лица) провеждат на 28.09.2018 г. в салона на театъра в гр. Силистра от 17 часа празничен концерт по случай 10-ата годишнина на двата центъра. В него ще вземат участие потребители от рехабилитационните центрове на Силистра и Варна, както и гост изпълнители от цялата страна: Във фоайето на театъра ще бъде подредена изложба от произведения, изработени от потребители на двата Центъра.

ЦСРИ Варна – представяне на обреда „Сватба“; Гайдарски оркестър при музикална школа „Великов“, гр. Силистра; Фолклорна група „Съпричастие - Силистра“ – ръководител Севдалин Стоянов; Смесен хор „Седянка“ при НЧ „Доростол“ Силистра с ръководител Лидия Кулева; Ансанбъл „Дръстър“ при едноименното читалище в Силистра с ръководител Димитър Джамбазов; Илона Калчева – изпълнител гр. Тутракан; Красимира Георгиева – Председател на Фондация „Съпричастие” Силистра; Музикална студия „ДО Ре Ми“, ръководител- Бонка Скорчелиева, гр. Силистра; Защитени жилища за лица с умствени увреждания - Русе. И други.

Няма коментари:

Публикуване на коментар