петък, 24 август 2018 г.

Силистренски автори с нови книги

В края на лятото двама силистренски автори издадоха книгите си, а представянето им предстои. Едната от тях е за Никола Мушанов ("Никола Мушанов - живот и обществена дейност"), чиято половинвековна политическа кариера започва в края на XIX век. Неин автор е Тодор Стаматов Тодоров - бизнесмен и областен координатор на ПП ГЕРБ, възпитаник на Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“, където е защитил и дисертация за научна степен д-р в катедра „История и археология“ към Факултета по хуманитарни науки.

Мушанов е сред малкото политици, до последно верен на идеите на Демократическата партия и през целия си живот отстоявал възгледа обществото да се развива при широки граждански свободи, с ясно определен конституционен ред, спазване на законите и превес на частната стопанска инициатива. Настоящата монография е резултат от направените от автора множество нови изследвания. Г-н Тодоров е инициатор за изданието "Енциклопедия на област Силистра", подготвена от голям екип от научни и читалищни дейци, както и общественици от седемте общини на областта.

"Хълмиста Добруджа" се нарича сборникът с разкази на силистренката Момка Чупилева, добила популярност с предишни свои книги и най-вече с трилогията "Прокудени", посветена на реални исторически събития от 1913 до 1940 г. в Южна Добруджа, пресъздадени със средствата на художествената литература.

Настоящият сборник съдържа над 30 разказа с разнообразно съдържание, разкриващи по интригуващ начин човешки съдби, социални проблеми, обществени ситуации и др. Със сборника Чумпилева доказва, че е сред малцината съвременни добруджански белетристи, останала вярна на своя стил и умение да владее интереса на читателя. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар