сряда, 27 юли 2016 г.

СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БАН И ЛТУ ОТНОСНО ЛАНДШАФТНО ОФОРМЛЕНИЕ В ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" И ПЛОЩАД "АЛБЕНА" - ГРАД СИЛИСТРА


Материали по темата се намират на страницата на община Силистра на едрес: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=3904. Представителите на Българска академия на науките (БАН), Лесотехнически университет – София (ЛТУ) и Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), включени в независимия експертен екип, изготвиха своите становища  и предложения по проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики” и площад „Албена” - гр. Силистра“.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар