петък, 8 юли 2016 г.

Община Силистра публикува пълна информация на сайта си във връзка с проекта, засягащ 100 чинара

Прессъобщение от община Силистра: "Предвид големия обществен интерес, относно реализацията на проекта "Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ – гр. Силистра“, уточняваме, че със заповед на кмета на община Силистра, през м. май 2016 г. бе сформирана Комисия от независими експерти. Целта бе да се извърши оглед и да се представи Становище за необходимостта от подмяната на дървесните видове по ул. „Симеон Велики“ и ул. „Добруджа“. Становището на Комисията можете да намерите в сайта на община Силистра на адрес:

Във връзка с появили се публикации в медиите и представените недостатъчни данни в средствата за масово осведомяване, отново уточняваме, че кметът на община Силистра-д-р Юлиян Найденов, зам-кметът инж. Емил Гойчев, екипът на проекта, както и всички междинни звена са на разположение и при интерес могат да представят позицията на община Силистра.
Със заповед на кмета д-р Юлиян Найденов ще бъде назначена нова експертна комисия, за да се намери вариант на реализация на проекта, отговарящ на обществените очаквания.
Министър-председателят Бойко Борисов забрани изсичането на близо 100-те чинара на централната улица в град Силистра, заложено в проект, предвиден за европейски средства. Премиерът разпореди на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да спре финансирането на проекта, съобщи правителствената пресслужба.

Борисов е настоял спорният проект да не получава европейско финансиране, докато няма ясни гаранции, че няма да бъде засегнато нито едно здраво дърво от засадените по продължението на улицата чинари.

От съобщението на кабинета се разбира, че отново Борисов е разпоредил в понеделник на управляващия орган на оперативна програма "Региони в растеж" да изиска от общината пълна проверка. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар