петък, 8 юли 2016 г.

Екип от независими външни експерти ще обследват условията за проект "Симеон Велики - пл. "Албена" в Силистра

Ръководството на община Силистра, начело с кмета на града д-р Юлиян Найденов и председателя на Общинския съвет д-р Мария Димитрова проведоха работна среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и със заместник-министър Деница Николова. Повод за разговорите бе изисканата проверка от страна на  Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (УО на ОПРР) на проекта „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ – гр. Силистра“.

На разговорите с министър Павлова присъстваха още народният представител от 20-и МИР Силистра Алтимир Адамов, секретарят на общината Ростислав Павлов, зам.-кметът “Устройство на територията“ инж. Емил Гойчев и арх. Олег Николов, ръководител на проектантския екип.

Министър Павлова и нейният заместник г-жа Николова бяха запознати с подготовката и изпълнението на проекта, както и с всички съгласувателни документи за одобрените инвестиционни проекти. Предоставеният пакет документи включва: Комплексен доклад за оценка на съответствието, влезли в сила разрешения за строеж, становище от ландшафтен арх. Анелия Георгиева, заповед ЗК – 767 от 05.05.2016 г., становище на комисия за оценка на необходимостта от подмяната на дървесната растителност и доказателствен материал за проведения избор на идея за най-добро обемно пространствено решение.

На срещата бе взето решение екип от независими външни експерти, сред които представители на Българската академия на науките, Лесотехническия университет и от Университета по архитектура, строителство и геодезия, да направят допълнително обследване и проучване на терен и да дадат становището си по ландшафтното оформление на улицата и площада, включени в предложението за рехабилитация и реновация.

Д-р Юлиян Найденов запозна министър Павлова и с проблема с увеличения трафика на тежкотоварни автомобили по ул. “Седми септември“ и ул.“Добрич“ в  гр. Силистра. Кметът сподели, че от пролетта на тази година на ден преминават над 170 тира, 250 леки автомобила и над 1000 човека през ГКПП Силистра. Усиленият трафик създава редица неудобства на живеещите в тази част на града и е необходимо решение за извеждане на трафика от населеното място.


По прессъобщение от община Силистра: "Предвид големия обществен интерес, относно реализацията на проекта "Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ – гр. Силистра“, уточняваме, че със заповед на кмета на община Силистра, през м. май 2016 г. бе сформирана Комисия от независими експерти. Целта бе да се извърши оглед и да се представи Становище за необходимостта от подмяната на дървесните видове по ул. „Симеон Велики“ и ул. „Добруджа“. Становището на Комисията можете да намерите в сайта на община Силистра на адрес: http://www.silistra.bg/index.php?op=municipality&view=simeonvelikialbena".

Няма коментари:

Публикуване на коментар