петък, 22 юли 2016 г.

Ракурси от София и Силистра по един и същи еко проект


Архитекти ще се включат в състава на експертната група с представители на Българската академия на науката, Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, Лесотехническия университет – София и представители на неправителствени организации от Силистра, научаваме от публикация на сайта на МРРБ.

Тя беше сформирана във връзка с възраженията на жители на града срещу изсичането на чинари, което беше предвидено да се направи в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ – гр. Силистра“, който е включен в инвестиционната програма на общината и ще бъде финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

Към тях ще се присъединят главният архитект на община Силистра, представители на Камарата на архитектите в България и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, архитектите, участвали в подготовката на проектната идея, и архитекти от Силистра. Резултатите от обсъжданията и решенията и предложенията, които ще вземе тя, ще бъдат представени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Целта е да бъде намерено най-доброто решение за реализацията на проекта, което да вземе предвид интересите на всички заинтересовани страни.

Решението за присъединяването на специалистите към експертната група беше взето по време на среща, ръководена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и заместник-министъра и ръководител на Управляващия орган на програмата Деница Николова. В нея участваха също председателят на Общински съвет Силистра д-р Мария Димитрова, Денка Михайлова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“, и секретарят на общината Ростислав Павлов - ръководител на Междинното звено по ОПРР . 

В срещата се включиха Надежда Бобчева - заместник  председател на Общински съвет Силистра, Радослав Марков - журналист, както и експертите Божанка Кирова (вкл. с дългогодишен опит в Москва), ‎Христо Иванов, Мирослав Минчев, арх. Валя Целова и д-р Йорданка Иванова (всички те представители на неформално сдружение „Силистра диша“), както и граждани от Силистра, живеещи на предвидената за обновяване по проекта ул. „Цар Симеон Велики“. Участие в нея взеха също и арх. Николов и ландшафтен архитект. Георгиева, работили по подготовката на проекта.

По време на проведената днес среща бе обсъдена подготовката на проекта и бе дискутирано дали е необходимо дървета по предвидените за реконструкция в рамките на проекта градски зони да бъдат подменяни. Министър Павлова апелира към представителите на общината проект Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ – гр. Силистра“ да бъде публикуван в достъпен вид при взето съгласие на авторите, за да може архитектите, които ще участват в обсъжданията, да имат достъп до необходимата им информация, така че решенията на експертната група да отчетат всички факти и обстоятелства, които ще повлияят на реализацията му.


Междувременно на Фейсбук страницата си община Силистра съобщи: Ръководството на община Силистра покани проф. Христо Цаков от БАН; доц. д-р арх. Георги Бояров и ландшафтен архитект Тачо Пеев от УАСГ;, доц. д-р Владимир Щилиянов и доц. д-р Ценка Кунева от ЛСУ, Борислав Сандов – Коалиция за климата България, както и представители на НПО от град Силистра да се запознаят на място с проекта „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ – гр. Силистра“, а също и да представят становище по ланшафтното оформление в него.

Проектът бе представен в заседателната зала от ръководството на общината - д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра, и инж. Емил Гойчев, зам.-кмет „Устройство на територията“. Екипът от независими експерти огледа всички дървесни видове и инфраструктурна среда - междублокови пространства, уличното платно, тротоари, шахти и покриви по улица Симеон ВеликиПо време на огледа бяха изслушани мненията на живущите по тази улица, както и на всички желаещи да участват в огледа. 

До 25 юли т.г. всеки член на екипа от независими експерти ще даде собствено становище по ланшафтното оформление, включено в проекта „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ – гр. Силистра“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар