четвъртък, 21 юли 2016 г.

В област Силистра - за половин година: 390 лица извършили 370 престъпления

През първото полугодие на 2016 г. ОДМВР-Силистра отчита намаление на нивото на престъпност с 22,52% спрямо същия период на м.г. Регистрирани са общо 485 престъпления (447 са криминални и 38 икономически), докато за същия период на 2015 г. регистрираните престъпления са били 626. Коефициентът на престъпност (брой регистрирани престъпления на 100 хил. души) също бележи спад – от 495,38 за първото полугодие на 2015 г. на 385,39 през това шестмесечие.
От регистрираните криминални престъпления през отчетния период са разкрити 258 или 57,72%, а разкритите от минал период са 112. При икономическите престъпления разкритите са 14 или 36,74%. В сравнение с предходния период е постигнат ръст на разкриваемостта с 8,15 пункта при криминалните престъпления и с 22,55 пункта при икономическите.
В картината на криминалната престъпност най-висок относителен дял заемат  кражбите  - 129 (26% от регистрираните престъпления), следват престъпленията, свързани с наркотици – 23 (5% от регистрираните престъпления), и измамите – 19 (4% от регистрираните престъпления). Съпоставимо с предходния период броят на кражбите бележи намаление с 68, с 12 са намалели измамите, а престъпленията, свързани с наркотици са с 5 по-малко.
Териториалното разпределение показва, че повече от половината регистрирани престъпления са на територията на РУ-Силистра – 259, на РУ-Тутракан 95, а на РУ-Дулово 74. Лицата, установени като извършители на общо разкритите 370 криминални престъпления  през отчетния период са 390.
Детската престъпност запазва традиционно нисък относителен дял. 5,042% от регистрираните криминални престъпления са извършени от непълнолетни лица.
По-благоприятна е и обстановката по линия на пътната безопасност. През първото полугодие на 2016 г. са регистрирани 184 ПТП, 55 от които тежки, с 6 загинали и 72 ранени граждани. За същия период на м.г. автопроизшествията са били 194, 59 от които тежки, с 8 загинали и 77 ранени.


20.07.2016 г.                                            Пресцентър на ОДМВР-Силистра 

Няма коментари:

Публикуване на коментар