четвъртък, 28 юли 2016 г.

Общински съветници от Силистра се отказаха за момента от референдум за съдбата на чинарите в Силистра


Въпреки очакванията, които се създадоха, за провеждане на референдум за съдбата на силистренските чинари по инициатива на общински съветници, на месечното заседание на Общински съвет – Силистра, се разбра, че вносителите на предложението за провеждането му, го оттеглят. (Предвид споделените от експерти от БАН, ЛТУ и др. институции становища за запазването им в променен проект, предвиждащ тяхната цялост).

Внесената по-рано докладна записка, с която се предлагаше от група общински съветници да бъде подложено на гласуване като първа точка в дневния ред предложение за провеждане на местен референдум с въпрос: „Желаете ли да бъдат запазени съществуващите дървета по улици „Симеон Велики” и „Добруджа” и площад „Албена“ в гр. Силистра?”, беше оттеглена с мотиви, представени от общинския съветник Надежда Бобчева.

Като аргументи за оттеглянето бяха изтъкнати наскоро приетото от премиера Бойко Борисов решение за спиране на проекта, докато няма ясни гаранции, че при реализацията му няма да бъде засегнато нито едно здраво дърво, предизвикало по линия на МРРБ експертната проверка по линия на МРРБ, вкл. и със среща при министър Лиляна Павлова.

По тгемата кметът д-р Юлиян Найденов заяви: „По повод реализацията на проекта, искам още веднъж да Ви уверя, че ние - лично аз, като кмет и ръководството на общината, и екипът по проекта, не сме спрели да се обсъждаме начина, по който трябва той да се реализира. Ще се съобразим със становища, искания и намерения, и ще продължим да говорим и с гражданите, изразяващи различни позиции. След всички срещи при формиране на своето окончателно становище ние ще се съобразим с ескпертните заключения, с част от които сте се запознали, ще вземем под внимание мнението на архитекти и инженери, повреди на сгради, подземна инфраструктура и сигурността на гражданите. В понеделник, 1 август т.г., ще се проведе среща с представители на Камарата на строителите и архитектите.

Фейсбук профили на Димитър Пецов и на Община Силистра

Няма коментари:

Публикуване на коментар