четвъртък, 14 юли 2016 г.

Стартира изграждането на Стена на славата в Силистра, продължава събирането на средства

http://paragraf44.com/

Имената на 444 войници и офицери от 31-ви пехотен Силистренски полк, загинали във Втората световна война, както и на още 118 воини от област Силистра ще бъдат увековечени на мемориалната „Стена на славата” в района на паметника на 31-ви пехотен Силистренски полк - Железен. Реалните строителни дейности започнаха на 1 юли т.г. и се очаква строителството да приключи до два месеца. Окончателното оформление и завършването на проекта ще са факт до края на годината, съобщи пред журналисти адвокат Николай Димов, председател на Инициативния комитет по изграждането на Мемориала.

Той бе сформиран още през 2005 г., но реално през 2012 г. започна по-активната му работа. Негов основоположник е покойният вече д-р Тодор Дюлгеров, ветеран от войната, а към днешна дата  се състои от 21 души. Близо четири години продължава ”походът” на членовете на Инициативния комитет по съгласувания и разрешителни процедури, за да се стигне до издаването на виза за строеж, която е в сила от 23.09.2014 г., след като проектът е представен и защитен пред специализиран експертен съвет към Община Силистра.

Местен екип професионалисти, ръководен от арх. Мария Друмева, е създал проекта за Мемориална „Стена на славата”, а за основен изпълнител на стpоителните дейности и строителния надзор ИК избира две силистренски фирми. Композиционното решение на Стената и благоустрояването е съобразено със съществуващия паметник и пространството около него.„Стената на славата” е решена като композиция от 6 стени, разположени в дъга, с различни дължини и височини.

Предвидено е „Стената на славата” да е решена така, че да се организират ритуална плоча за поставяне на лавров венец и кръст за храброст, изработени от местния скулптор Димитър Нуцулов, който е и потомък на участник в Железния полк, а така също и на две стени за изписване на имената на загиналите от 31-ви пехотен Силистренски полк и силистренци от други военни части, загинали във Втората световна война. Дължината на стената на цялата композиция е близо 20 метра. Отделните стени в композицията ще са с височина от 3 до 3,50 метра. 

Вляво от плочата ще бъдат изписани имената на загиналите от област Силистра във ВСВ от други военни части. Вдясно от ритуалната плоча ще бъдат позиционирани стелите в памет на войните от 31-ви пехотен Силистренски полк. От двете страни на стените ще бъдат разположени пейки. Стените ще бъдат изградени от стоманобетон, облицовани с гранит. Лавров венец и кръст за храброст от месинг.

Настилката на площадното пространство около паметника се запазва. Корекции са предвидени за решаване на отводняването, за да се отвежда дъждовната вода, и при завършване на дъгата. Предвидено е и облагородяване на парковото пространство около стената. За цялостното изграждане на мемориала са необходими около 100 000 лв.

Към настоящия момент по сметката на ИК, която се управлява с подписите на петима от членовете на Комитета, са постъпили 23 606 лв. Те са дарени от Съюза на ветераните, от самите ветерани, от близки на загиналите войни от полка, съмишленици на инициативата. Сред тях са и общините Тутракан – 5 000 лв., Алфатар – 500 лв., Ситово – 3 000 лв., Дулово – 2 000 лв. Остават общините Силистра, Кайнарджа и Главиница. Сред най-големите дарители са силистренски фирми.

Има обещания от общини да входират докладни за гласуване от общинските съвети на средства. Фирми и земеделски производители също са декларирали намерение да подпомогнат родолюбивата инициатива. Отделно от това, 133 персонални писма-обръщения са внесени от ИК на 1.03.2016 г. в деловодствата на общинските съвети в 7-те общини на област Силистра . В тях е отправен призив всеки общински съветник да дари едно месечно свое възнаграждение, за изграждане на мемориалната „Стена на славата”.

Решението на всеки един от тях е личен акт и не се нуждае от внасяне в съответния общински съвет  за вземане на конкретно решение. Към днешна дата на този призив от общо 133-ма общински съветници в област Силистра са откликнали: Димитър Трендафилов от ОбС Силистра – 250 лв.; Николай Николов от ОбС Тутракан – 368 лв.; Местна коалиция „Гражданско единство” от ОбС Силистра – 700 лв.; Джюнеид Вахид от ОбС Дулово – 200 лв. Набирането на средства продължава.

Банковата сметка на Инициативния комитет:
„ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ” АД, клон Силистра
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG46 BPBI 71154055470101
Инициативен комитет за изграждане на мемориална „Стена на славата”

Няма коментари:

Публикуване на коментар