сряда, 20 юли 2016 г.

Започва експертизата на еко проект в Силистра

На 21 юли т.г. представители на Българска академия на науките, Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, Лесотехнически университет – София и на неправителствени организации от град Силистра ще пристигнат, за да проведат проверка по проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ – гр. Силистра“. Тя бе изискана по време на проведената среща на кмета д-р Юлиян Найденов с министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и нейния екип.


Основната задача на екипа от експерти ще бъде след обследване на ландшафтното оформление да представят писмено становище по проекта. В същия ден представители на ръководството на община Силистра - председателят на Общински съвет Силистра д-р Мария Димитрова, Денка Михайлова - зам.-кмет „Хуманитарни дейности“, и Ростислав Павлов – секретар на общината и ръководител на Междинното звено по ОПРР, ще вземат участие в среща с министър Павлова по инициатива на граждани на град Силистра

Няма коментари:

Публикуване на коментар