сряда, 9 декември 2015 г.

Министерството на икономиката ще финансира изграждане и рехабилитация на улица в община Силистра


Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

От бюджета на Министерството на икономиката на община Силистра ще се предоставят 326 417 лв. за изграждане и рехабилитация на улица в Промишлената зона „Запад” в с. Айдемир. Дейностите ще включват изграждане на нова улица и ремонт на съществуваща улица, направа на бордюри, тротоари и банкети, полагане на асфалтобетон, оформяне на кръстовище, монтиране на пътни знаци и полагане на хоризонтална маркировка.

С финансираните дейности ще се предостави достъп на товарни автомобили до предприятията, опериращи в Промишлената зона, тъй като съществуващата пътна инфраструктура не отговаря на съвременните изисквания за широчина,товароносимост, радиуси на завиване и др.

Отпускането на средствата се извършва и във връзка с изпълнявания инвестиционен проект в промишлената зона - „Пристанище АДМ Силистра” на „АДМ България Лоджистикс” ЕООД, сертифициран в края на 2013 г. по реда на ЗНИ. Проектът предвижда изграждането на пристанищен терминал с две корабни места и складово силозно стопанство за зърнени и маслодайни култури, което ще бъде най-голямото по капацитет на денонощие пристанище на българския бряг на р. Дунав.

Няма коментари:

Публикуване на коментар