петък, 11 декември 2015 г.

Два слайда за финал на 4-годишна дейност на ОИЦ Силистра

В Областния информационен център в Силистра, който е част от мрежа от 28 центрове в страната, бе проведена заключителна среща с екипа начело с нейния ръководител Мирослав Калинов. Организаторите бяха подготвили само два слайда за ред медиите: "4 години заедно" и "Благодарим Ви за партньорството".

За изминалите повече от 4 години от работата в центъра са били на посещение 1 700 души, а общо 5 000 са участниците в събитията на центъра в цялата Силистренска област.
В момента вървят процедурите по кандидатстване за още 3 години, в които същият екип ще работи, за да отговори на нуждите на гражданите, на бизнеса и на неправителствения сектор. Предвижда се специалистите в центъра да работят по-активно при представяне на формите за кандидатстване, за да се увеличава постепенно и капацитетът на участващите с проекти.
По една голяма инициатива всяка година – от 2016 до 2018 г.q предстоят в област Силистра, вкл. и посветена на българското председателство в Евросъюза. До 2023 г. за ползване е отдаден с решение на Общински съвет Силистра офисът на ОИЦ, намиращ се в помещения между културните институции Драматичен и куклен театър, и Художествена галерия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар