сряда, 23 декември 2015 г.

Контролът върху дейността на ловните дружини ще бъде завишен

Контролът върху дейността на ловните дружини да бъде завишен, предвиждат промени, одобрени от правителството със законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Проектът на закон, който ще бъде предложен на Народното събрание за приемане, има за цел да се постигне по-ефективна охрана на дивеча в ловностопанските райони.

Промените засягат основно подобряването на организацията на ловната площ. Предвижда се да бъдат уеднаквени и правилата за лов, както и да бъдат намалени сроковете за групов лов. Направените изменения и допълнения в закона целят да бъдат преодолени недостатъците на действащата до момента нормативна уредба, рефлектиращи върху ползването и стопанисването на дивеча в ловностопанските райони на ловните дружинки, както и по отношение на опазването на кафявата мечка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар