петък, 11 декември 2015 г.

В Силистра БСП наказа за непослушание свои активисти - общински съветници"На 10 декември 2015 г. се проведе заседание на Общински съвет на БСП – Силистра, на което бе разискван  и обсъждан един основен въпрос - сформирането на съвместна група на общински съветници, избрани от листата на БСП, с общински съветници, издигнати и избрани от листата на Социалдемократическа партия", научаваме от съобщение до медиите, изпратено от председателя на партията Георги Кирилов, общински съветник.

Членовете на ОбС на БСП се запознаха и обсъдиха,  и  разпространената чрез  медиите Декларация  от общинските  съветници, издигнати и избрани от БСП Надежда Друмева Бобчева, Боян Петров Димов и Дияна Денева Николова.

След задълбочено и отговорно обсъждане на ситуацията, създала се в Общинската организация след сформирането на тази група ОбС на БСП: категорично отхвърля твърденията в Декларацията за създадено напрежение и брожение в редиците на общинската партийна организация; както и твърденията за оказван натиск, съчетан с охулване и оплюване на част от избраните общински съветници.

Констатират се още две важни неща, а именно: тримата общински съветници грубо са нарушили подписаната саморъчно от тях декларация преди регистрация на листата, а именно: “Запознат/а съм и приемам изцяло Резолюцията за политиката на БСП в местната власт и ще прилагам в своята работа в пълен обем и последователно стандартите за лява политика.Заявявам, че ще бъда лоялен съм политиката на БСП. Принципно и коректно ще отстоявам целите, задачите и политическите решения на партията, както и сериозно нарушаване от тези партийни членове на редица уставни норми.
-          
 С абсолютно мнозинство  ОбС на БСП взе следните решения: за неспазване на условията в подписаните от Надежда Бобчева и Боян Димов декларации за лоялност към политиката на БСП, за принципно и коректно отстояване на целите, задачите и политическите решения на партията  ОбС на БСП снема политическо доверие от тях, съгласно чл. 26, т. 4 от Устава на БСП.

За неспазване на решение на ОбС на БСП за образуване на група съветници, за уронване престижа и авторитета на Общинската организация, чрез разпространената декларация и заради влизане в състава на друга група без решение на партийния орган, временно се отнемат правата за заемане на партийни длъжности, членство в ръководни органи на партията и право да се кандидатират за тях в срок от една година, съгласно чл. 26, т. 5, също от партийния устав.
Няма коментари:

Публикуване на коментар