четвъртък, 3 декември 2015 г.

Европейска специална стипендия за 23 студенти от Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев”


Дългоочакваният студентски празник наближава. Наближава и сесията – изпитите, които предстоят на студентите. Вчера във Филиал Силистра на Русенския университет се проведе онлайн инициативата „Заедно в час”.  „Програмата е добър старт за бъдещите преподаватели. Могат да започнат да преподават студенти, които още не са си взели дипломата. Ще имат и обучение в София с доста солиден екип от педагози”, каза Тодор Панчев, студент втори курс от специалност „Български и английски език”, председател на Студентски съвет Силистра.

Кои са новите моменти в обучението, изявите, постиженията и мотивацията на студентите ще разберем от разговора с доц. д-р Теменужка Богданова, директор на Филиал Силистра?   

Доц. Богданова, с какво ще е по-различен тазгодишният студентски празник за вашите студенти?
     Традиционно е това, е че 8 декември е празник на младостта. Всички сме убедени в това. Празник на младите хора и на студентите от ФилиалСилистра, които са една частица от младите хора в България. Убедени сме, че те са най-будната част от обществото, не само в рамките на историята на нашата държава. Естествено, че е най-вълнуващ този празник за студентите, които са първокурсници. За първи път ще го посрещнат и изживеят като истински настоящи студенти.

Имам усещането, че този студентски живот, който кипи наред с учебните занятия, е подчинен на този студентски празник. Искам да пожелая на студентите от Филиал-Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев” още повече упоритост и младежки ентусиазъм при овладяване на научните знания. Нека да останат незабравими миговете около този празничен ден около дните на празничния ден, но същевременно да им пожелая едно успешно приключване на семестъра.

На 23 декември приключва семестърът в края на тази календарна година. Нека се представят достойно на предстоящата сесия. Преди ден излезе класацията по проект „Европейски стипендии”, а ние за първа година открояваме внушителни резултати за стипендията за успех от кандидатствалите 34 студента с упех над 4,50, поради което всички са утвърдени. Специалната стипендия ще получат 23 студента от Силистра. Тези факти са красноречиви, че студентите, редом с учебната, извършват и научно-изследователска дейност, защото тази специална стипендия се дава именно заради това, те да могат да участват в научни конференции с научни публикации, научни разработки.

И още: да участват в различни мероприятия и инициативи, които ги провежда не само Филиала, Русенския университет, но и в различни инициативи в община Силистра. Нашите студенти активно участват и се вписват по този начин. Заслужено са удостоени с тези специални европейски стипендии. Ще стартира новата фаза на проекта, в която очаквам по-голям брой студенти. Наградите вървят с т.нар. български стипендии.

Какъв е вашият коментар относно изявите на вашите студенти?
Студентите в направленията към двете катедри „Филологически науки” и „Технически и природоматематически науки” имат различна специфика. Различен брой студенти участват и по различен начин се вписват в различни дейности. Припомням с радост, че 38 бяха студентските доклади в поредните Майски научни четения и в студентска та научна сесия, съпътстваща нашата конференция на регионално ниво. Това означава, че преподавателите работят със с
тудентите по различни научни разработки и във връзка с техните дипломни защити.

Студентите от двете катедри се представят много добре. В катедра „Технически и природоматематически науки” участват студенти от три професионални направления от специалностите „Автомобилно инжинерство”, „Елекроинжинерство” и „Физика и информатика”. Нямаше специалност без студенско присъствие на тази студенска докторантска сесия. Двама души представляват нашите докторанти. Те участват също в научната сесия на ниво Русенски, Шуменски, Търновски университети, което всъщност е едно добро представяне на Филиал Силистра в рамките на други научни форуми на други университети.

Желанието за успех ли е водещо в цялостното обучение на студентите?
Желанието за успех не е лошо, когато го има. То може да бъде породено по различни причини, защото все пак идва ден, в който ще трябва да се получи диплома, в която успехът не е без значение. Високият успех е трамплин първо за магистърски програми. Дори и само това да е водещото, мотивирано и подплатено с различните стипендии, според мен студентите имат желание за участие в научно-изследователска дейност, което е много похвално.

Дейност е, в която те се ангажират в свободното си време, а и участват с разработките си за европейски специални награди. Тя говори и за тяхното утвърждаване като бъдещи специалисти; за тяхното развитие и представяне пред обществеността. Дори и само за доказване на един по-висок успех, това е амбиция и последователност, които заслужава да бъдат уважени!
Ирена Маркова

Няма коментари:

Публикуване на коментар