сряда, 30 декември 2015 г.

Брашно, спагети, компот, леща и конфитюр на нуждаещите се

В Силистра бе проведена месечната пресконференция на териториалните звена на министерството на труда и социалната политика – дирекциите "Инспекция по труда”, Регионална дирекция „Социално подпомагане” и „Бюро по труда”.  По данни на Венета Бабанова, директор на инспекцията по труда, от 1 януари до 29 декември 2015 г. дирекцията е реализирала 1 183 проверки по спазване изискванията на трудовото законодателство. 

Бабанова обобщи още, че са проверени 31 предприятия, разследвани са 8 трудови злополуки, една от които е смъртна. Извършени са 457 проверки в малки и средни предприятия с цел противодействие и превенция на сивата икономика и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В област Силистра 29 непълнолетни майки получиха ваучери за помощи в натура. Помощта в натура се предоставя под формата на стоки и услуги за детето, в съответствие с индивидуалните му потребности, които се оценяват от дирекция „Социално подпомагане”, каза Мая Димитрова, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Силистра. 

От 6 януари 2016г. стартира раздаването на храни за най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане, чрез Български червен кръст, като първия пакет ще съдържа пет хранителни продукта, за чиято доставка има сключени договори – брашно, спагети, компот, леща и конфитюр.

„Индивидуални хранителни пакети имат право да получат лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление, през сезон 2014-2015 г., както и лица и семейства, бедствено пострадали, подпомогнати с еднократни помощи по реда за социалното подпомагане”, уточни Мая Мимитрова.

„През ноември постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 279”, каза Славей Славов, директор на дирекция „Бюро по труда” и поясни, че  започналите работа безработни без квалификация са 93, с работническа професия - 95, а специалистите със средно специално и висше образование - 91. 

Към края на ноември в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 7198. Равнището на безработица за област Силистра на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 15,8%, при 15,1% през предходния месец. Същевременно, в сравнение с ноември 2014 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,9 процентни пунктаЗа ноември 2015 г. равнището на безработица средно за страната е 9,9 на сто, допълни Славов.

Ирена Маркова, Радио "Силистра"Няма коментари:

Публикуване на коментар