четвъртък, 4 декември 2014 г.

Шест години навърши Центърът за социална рехабилитация и интеграция в Силистра       
             В Силистра в Международния ден на хората с увреждания с изложба и тържество своята шеста година отбеляза Центърът за социална рехабилитация и интеграция. Поздрава от Областна администрация, заедно с подаръка – часовник за клуба на Центъра, поднесе главният секретар Николай Николов. Жестът по поръчение на областния управител Стоян Бонев бе приет от Красимира Георгиева, основател на едно от най-интересните социални звена в областта.
         В посланието от името на държавната администрация се казва: „Уважаеми госпожи и господа, потребители на социалната услуга, благодарение на която десетки наши съграждани успяват да се съхранят в условията на здравословни и житейски проблеми, вече толкова години Центърът за социална рехабилитация и интеграция е и средище за общуване. Вие осъществявате дейност без аналог в Силистра. Многобройните изяви на съществуващите клубни форми ни доказват, че заниманията в тях подобряват Вашето лично самочувствие. В същото време Вие демонстрирате и силата на колективното начало, без което са немислими успехът и развитието на обществото.“
        В тържеството от името на ГЕРБ-Старейшини поздрав представи общинският съветник Иван Иванов, който е областен координатор на сдружението. Изложбата с коледни предмети, изработени от някои от 50-те потребители на социалната услуга, е аранжирана по традиция във фоайето на Общински съвет – Силистра и има характер на базар. Приходите са предназначени за обогатяване на дейността на клубните форми.

Няма коментари:

Публикуване на коментар